20.března 2019 B.

Dnes vyprovázíme do MODRÉ ROTY dalšího příslušníka "staré gardy." Zapálili jsme v redakci svíčku...

Více v rubrice kondolence, ke které se, prosíme, našim slovenským kolegům připojme...

20.března 2019 A.

Připravujeme:

Co v Pamětech národa není a proč je něco v knize pana plk.v.v. Jiřího Dufka  VÚ 7374 Holešov- TOP SECRET- jinak, najdete v obvyklé rubrice ....

20.března 2019.

20.březen je dnem, kdy v současnosti většinou nastává jarní rovnodennost.

V roce 2018 proběhlo v Holešově legendární zasedání výboru Klubu výsadkových veteránů.

r.1393 byl na pražském hradě umučen Jan Nepomucký a vhozen do Vltavy.

19.března 2019 C.

Dnešní podvečer je pro několik protagonistů naší redakce "zvláštním." Nikoliv významným.

Někdy, nedostávaje se nám slov vlastních, sáhneme po VELIKÁNECH.

Viktor DYK.

Universita Karlova. Politik. Šachista. Spisovatel. Dramatik. Novinář.

Pšovka u Mělníka. Orientován pravicově a nacionalisticky.

Člen Vlajky.

Československého nacionalistické a zčásti fašistického hnutí. Založeno v roce 1929. Hnutí zahájilo politickou činnost ve 30.letech.

Programem byl "stavovský stát".

Spolupracovaly s ním osobnosti jako:

Viktor DYK, František Mareš a Karel Schwarzenberg. Také Jan Lobkowicz.

Za okupace Československa se z Vlajky stala kolaborantská organizace...

Tak nám,

ještě z čistého Viktora DYKA ,

zůstal poslední verš básně "Matky".

"OPUSTÍŠ LI-MNE, NEZAHYNU! OPUSTÍŠ-LI MNE, ZAHYNEŠ!"

šéfredaktor. 

P.S. redakční poznámka:

Velikán Viktor DYK  zemřel tragicky 14.května 1931 v Lopudu, Jugoslávie- utonul v moři. Nebyl tedy členem oné pozdější  podoby VLAJKY, jejíž vedení ve složení:

Jan-Rys-Rozsévač, Josef Burda, Otakar Polívka a Jaroslav Čermák byli odsouzeni k trestu smrti; Jindřich Thun- Hohenstein odsouzen na doživotí, Václav Cyphelly na 10 let a Jindřich Streibl na osm let do vězení.

O protektorátní Vlajce napsal Jaroslav FOGLAR ve knize " Strach nad Bobří řekou:"

"Všude se vyrojilo plno podivných lidí- udavačů, kteří za mrzkou odměnu nebo z pomstychtivosti udávali nepřátelským vojenským a policejním úřadům své spoluobčany. Ve zvláštní organizaci s názvem Prapor se dokonce ustavila zrádcovská skupina nedobrých lidí a všelijak pomáhala Nepříteli. Obrátila se proti vlastnímu národu, vychvalovala nepřátele a hrozila každému, kdo by se proti nepříteli nějak špatně vyslovil."