18.září 2019 B.

Slunečným a přece jen chladnějším ránem nás přivítalo osmnácté září roku 2019. Mimo vycházejícího slunce i směskou panelákových vůní, někde pod námi běží naplno dvě sušičky- jedna se šípky, druhá suší hřiby.

Je čas sklizní.

----------------------------

Z archivů 18.září roku 1916 :

Přehrada Desná bylo vodní dílo vybudované na Bílé Desné V Jizerských horách. Důvodem výstavby : časté záplavy - postihující oblast podhůří hor. Pražský inženýr Wlihem Plenker navrh soustavu přehrad na Bílé a Černé Desné. Raritou tehdejší konstrukce byla štola, umožňující převedení vody s přehrady jedné, do druhé. Přehrada byly vybudována jako sypaná.

Přehrada na Bílé Desné byla, včetně spojovací štoly-  dokončena v září roku 1915 , v listopadu zkolaudována.

18.září 1916 lesní dělníci zpozorovali z pod tělesa hráze pramínek. Okamžitě informovali hrázného, nařídil otevřít uzávěry v tělese hráze. Pramen, vytékající z tělesa nabíral na intenzitě- oba dělnicí otevírající průchody se začali bát o život- průchody zůstaly otevřené jen ze dvou třetin. Za pouhých sedmdesát minut se hráz přehrady protrhla. Nízko pod hrází si ke svému ničivému útoku do údolí přibrala klády z pily nad Desnou. Posílena jimi, jako beranidly, se vydala na cestu zkázy.

Koruna hráze na Bílé Desné dosahovala délky 172.8 metrů a šířky 5.5 metrů. U paty dosahovala hráz šířky 54 metrů. Výška koruny nad terénem činila 17.5 metru. To byl i nejvyšší možný stav vody. Objem nádrže činil 400 000 m3 vody, plocha jezera 8.4 ha.

Asi po půlhodině od plného protržení přehrady / vytékalo každou vteřinu 150 krychlových metrů vody,/ byla přehrada prázdná. Údolí  Jizerských hor, kudy voda protékala, lemovaly trosky budov, louky zaplaveny pískem a nánosem kamení, na stromech visela těla obětí a uhynulých zvířat.

Do oblasti byl povolán  oddíl 200 ženistů maďarského pěšího regimentu, začal s obnovou komunikací; trosky odklízeli ruští váleční zajatci.

67 obětí lidských, 370 o všechen majetek připravených obyvatel.

95 rodin bez přístřeší.

1020 osob ztratilo zaměstnání- voda zničila 29 obytných domů a 11 brusíren skla. Dalších 69 domů bylo vážně poškozeno.

C.k. dvorní rada ing.Karel Podhajský, přednosta technického oddělení c. k. místodržitelství, vykonávající na přehradě  vrchní státní dozor, se ve své kanceláři, zastřelil.

Byl poslední tečkou tragédie.

Zdroj: materiály obce Desná - volně zpracováno R/1

 

 

18.září 2019 A.

r.1885 se v Horní Bečvě narodil pozdější brigádní generál Methoděj KUBÁŇ.

Československý generál armádní duchovní správy - český katolický duchovní.

Začínal jako polní kurát ve vojenské nemocnici v Olomouci- později převelen na ruskou frontu a Balkán.

Po vzniku Československa:  vojenský kaplan v posádkové nemocnici v Brně. Poté sloužil na Slovensku. V roce 1929- duchovní správce 4.pěší divize.

Postup na post přednosty katolické skupinyI/6.oddělení Ministerstva národní obrany. 1935- generální vikář československé branné moci, povýšen na podplukovníka- 23.8.1938- generál duchovní správy.

Ač duchovní- byl VOJÁKEM, důstojníkem Československé armády. Zapojil se ihned do protinacistického odboje v řadách Obrany národa- pomáhal s organizací pomoci rodinám zatčených a pronásledovaných důstojníků čs. armády.

1940 - na udání Franze BOBEHO , zatčen.

Týrán v koncentračním táboře Dachau- politický vězeň č.29214. Zemřel 5.března 1942.

In memoriam : Československý válečný kříž.

VOJÁK. HRDINA.

---------------------------

Franz Werner BOBE.

Německý otec- česká matka.

Německý katolický kněz, člen řádu maltézských rytířů. Horlivý spolupracovník církevního oddělení pražského gestapa. Donášel zprávy z církevního prostředí, porušoval církevní tajemství účelovou "zpovědí" před popravou.

1930.

Vstoupil do noviciátu řádu maltézských rytířů v Praze. 1932- vysvěcen na kněze. 1933-1937- kaplan u Panny Marie Vítězné. 1935- podpřevor - 1937 přes odpor části českého velkopřevorství se stal převorem.

1939.

Placený agent konfident pražského gestapa.

1940.

Vstoupil do NSDAP, vzdal se českého občanství a přijal občanství velkoněmecké. Co expert na církevní problematiku se stal spolupracovníkem vedoucího církevního oddělení Kurta Oberhausera- byl zařazen jako "důvěrník" (V -mann). Donášel zprávy na vysoké české duchovenstvo, zejména na kardinála KAŠPARA; ten jej předtím suspendoval.

Prokázáno v pozdějším soudním procesu, že před popravou "vyzpovídal" pražské Němce, prokazatelně pražského primátora dr.Otakara KLAPKU. Mezi duchovenstvem pracoval jako provokatér... mimo říšských marek dostával mimořádné příděly alkoholu a cigaret.

Atentát na Heydricha.

Babe opatřil gestapu plány kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Tím pomohl likvidovat české parašutisty. Asistoval při zatčení a výslechu pravoslavného biskupa GORAZDA, kaplana ThDr. Vladimíra Petřeka. Obdržel mimořádnou odměnu: 100 000 korun.

Konfident  Babe v roce 1940 nechal jako "dar" pro J. Goebbleze  odvést z Velkopřevorského paláce  šest vzácných gobelínů- ty se už nikdy do Československa nevrátily. Dosud nejsou nalezeny.

Babe nestačil z Prahy utéci na Západ. Zatčen.

16.dubna 1947 odsouzen k trestu smrti oběšením, ráno 17.dubna 1947 v 04.30 popraven.

Franz Werner BOBE byl ZRÁDCE. Pamatujme  si to!! 

zdroj: generál duchovní služby čs. armády Metoděj Kubáň- wiki.

Upraveno, zkráceno R/1

 

 

18.září 2019.

Motto.

PRÁVO DRŽET ZBRAŇ ČINÍ ČLOVĚKA ODPOVĚDNĚJŠÍM...

.. k  připravované ústavní novele o právu českého občana držet a použít střelnou zbraň k ochraně života svého a jiných..

Na uvedené téma  DNES...VE 20:00 NA ČT 24 !!

 ----------------------------------------------------------

17.září 2019 C.

17.září 1944

přeletěli velitelé, po záhájení Slovenského národního povstání, na letiště TRI DUBY.

Při přeletu byl zraněn npor. STEHLÍK /letoun La-FN trupového čísla 88./.  Následně rozhodl generál Krasovský o přesunu celého pluku. Téhož dne přeletělo na Slovensko zbývajících 21 letadel.

Při mezipřistání v Krosně, byl poškozen letoun trupového čísla  95 - pilota Rudolfa Burovce.

Zbylých 20 letadel přistálo na letišti přistálo na polním, travnatém letišti ZOLNÁ.

TRI DUBY byly hlídány nacisty a často bombardovány. Polní letiště Rohozná, byla rozbahněno.

Pluk se ovšem již v říjnu 1944 přestěhoval na TRI DUBY- Zolná se stala také rozbahněnou.

Pluk se stal součástí 1.československé armády na Slovensku. Po určitou dobu ovládl prostor nad povstaleckým územím.

Nelze, pro serióznost informace popřít fakt, že jako mimořádnou pomoc poskytla 15 th Air Force USAAF- vybombardoval do základů Němci používanou leteckou základnu Malacky.

18.září 1944.

Nálet na letiště Piešťany.

Dislokováno zde bylo 30 letadel- Ju 88, Ju-87, Bf-109,Fw -189. Po náletu provedeném osmičlennou skupinou vedenou nadporučíkem Stehlíkem, velitelem první perutě, bylo zničeno 10 letadel - prokazatelně, deset zničeno pravděpodobně a deset poškozeno.

Další bojová činnost směřovala k podpoře pozemních operací, k úkolům průzkumu. Technickou činnost zajišťoval společně sovětský a slovenský pozemní personál. Munici, PHM a náhradní díly dodávala vzdušným mostem 6.letecká armáda generála Krasovského.

25.října 1944.

Pluk evakuován. 11 letuschopných letounů odletělo ve skupinách na Polsko a Rumunsko, třinácté bylo poškozeno při startu. Letecký pozemní personál  se evakuovat nepodařilo.

Z historických materiálů - výsek   R/l

---------------------------