16.ledna 2019 C.

Svátek slaví CTIRAD. I on je obětí, nikoliv politiky, ale dívčí LSTI.

Vzpomeňme toho příběhu:

Ve dvanáctém století jsme měli na místě zvaném PRAHA, znamenité velení. Kněžna Libuše ale nebyla nesmrtelná. Jakmile vstoupila na nebesa, nastal chaos.

Dívky, jímž stouplo sebevědomí, se chtěly chopit vlády. Nebylo silného politruka pana "K", nebylo TOP 09, aktivní politik pan A.B. se narodil teprve  o  mnoho staletí později...

Tak dívčiny vzpupné si zvolily vůdkyni, jménem VLASTA ,později se tak stane, což kronikář KOSMAS vědět nemůže,  i v Německu, Velké Británii...

opevnily se na hradě Děvín - naproti Vyšehradu,  /tenkráte se jmenoval  ještě Chrasten./

Tehdy vůdkyně Vlasta nechala spoutat spanilou dívku jménem Šárka. 

Ctirad, vraceje se z lovu, uslyšel úpěnlivý nářek.  Veden šlechetným úmyslem pomáhat - Šárku, za cenu vlastní oběti, vysvobodí...

Leč, i Šárka má charakter. odčiní svoji  ZRADU skokem ze skály v "Divoké Šárce"...

Tolik pověst, tolik i poučení z historie...

zdroj: Staré pověsti české- R/1

 

16.ledna 2019 B.

Noční pošta nám přinesla mimo zdivočelých zpráv z Velké Británie i otazník.

Co můžete asi studovat na  "Metropolitní univerzitě"  v Praze ? Určitě i  český jazyk v " nové úpravě"... máme na HUMORU!

---------------------------------

16.ledna 2019 A.

Na palubě našeho škuneru www.svvz.cz, kde jsme pro  rok 2019 rozvinuli "KOSATKU", vítáme nového,  externího spolupracovníka redakce, tentokrát příslušníka Aktivních záloh  KVV Ostrava...

Svůj první příspěvek nám poslal z akce v Brně- Líšni. Tam jeho rota vzorně vystupovala na pietním aktu pplk. J. Otiska, velitele paraskupiny Wolfram.

-----------------------------------  

16.ledna 2019.

r.1969. na Václavském náměstí se demonstrativně upálil Jan Palach.

---------------------------------

12.ledna 2019 příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava nastoupili společně s příslušníky Vojenské hudby Olomouc k uctění památky velitele paraskupiny Wolfram pplk. Josefa Otiska. Pietní akt proběhl na hřbitově Brno-Líšeň.

Modlitbu přednesl kaplan kapitán Jan Pacner.

S projevem vystoupil ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava- plk. Jaroslav HRABEC.

napsal nám příslušník  AZ Ostrava, náš  nový spolupracovník R/VS.

---------------------------------