SBĚRATELSTVÍ

postupem času, jak se naše STRÁNKY vyvíjí,  nás kontaktují jak kolegové z Klubů, kde je přece jen činnost zaměřena úžeji, tak širší veřejnost. Tak se od nás dovídá, co se všechno kolem výsadkových vojenských veteránů děje a jak se rozšiřují oblasti zájmů.

Nově, zcela nečekaně,

se objevil koníček Sběratelství".  

------------------------------------------------------------

My jsme asi dva roky bojovali se ZABIJÁKY s kudlou v posledních třech zubech.

Něco jim vypadlo- zůstali celkem asi čtyři- ti berou "antidepresiva".. a přestali být předmětem zájmu.

Nově máme zájem o HRUDI zdobené desítkami medailí "veteránů"- ti NIKDE NIKDY nebyli dále než v Jaroměři a přesto se u pomníků honosí desítkami různých odznaků, medailí, stužek...

----------------------------------------------------------

Otevíráme,

v novém roku naší EXISTENCE "Pandořinu skřínku".. rádi, s nadšením nadávek, vulgarizmů, nenávisti, ZLOBY..

ALE!!

Jako u MISTRA JANA - PRAVDY!

-----------------------------------------------

Přijde chvíle, kdy vlastní VNUK se dědy zeptá! "dědo, TY, můj VZORE! se nestydíš nosit mediali za to, že jsi ušel, trapně kulheje, 10-12 km po Drahanské vysočině??? nebo, že jsi stál celkem 15 minut u pomníčku za panáka a dva koláčky??...

-----------------------------------------------

Zakládáme novou rubriku.

Kontroverzní, obávanou!! Čtěte ji...

-----------------------------------------------

 

 

V pondělí, 23.července 2018

vstoupíme do čtvrtého roku naší existence.

Nebudou to oslavy OKÁZALÉ, s ohňostrojem a bazény naplněnými šampaňským. Jen pár statistických čísel. Strohých a přece výmluvných...

----------------------------------------------------------

19.července 2018

" Člověk se sám nezmění, změní ho lidé, okolnosti a zkušenosti..."

autor neznámý

--------------------------------------------------------------

Z dovolené nám poslal/a  HÁDANKU spolupracovník/ce... rozluštění najdete v rubrice PEL- MEL, DOVOLENÁ- mnozí mohou jen závidět!!

-----------------------------------------------------

19.července 1870 se rozpoutala Prusko- německá válka. Předcházela ji typicky velikášská francouzská prohlášení- později se ukázala skutečně jen jako "velikášská.."

FRANCIE druhého císařství nasadila do velení Napoleona III. (nakonec byl potupně zajat..), 492 585 důstojníků, poddůstojníků a vojáků, zbytek 417 366 mužů národní domobrany, ztratila 756 285 mužů 138 871 mrtvých, 143.000 raněných, 474 414 zajatých...

Německo nasadilo pod velením Viléma I. 300.000 vojáků, 900.000 mužů záloh a zeměbranců- ztratilo 116 696 mužů.  Z toho 28 208 mrtvých, 88 488 raněných a asi 200 000 cívilistů...

Francie, stejně jako později ve II. světové válce byla na válku připravena špatně. Francouzské armády ustoupily, AlSASKO A lOTRINKO BYLY OKUPOVÁNY. 2.září roku 1870 Francie kapitulovala. Císař byl zajat pruským králem...

Zhroutil se režim bonapartistů, 28.ledna 1871 bylo podepsáno příměří, 10.května 1871 potom mírová smlouva. Francie odstoupila požadovaná území a jako válečné odškodnění se zavázala do tří let zaplatit 5 miliard franků...

 

 

 

 

SIGNISTIKA??

Kdybychom udělali KVÍZ- víte, co znamená SIGNISTIKA? Jaký je to obor lidské činnosti?? Co obnáší??

Je pouze pár vyvolených!

------------------------------------------------

Kdysi byla modrá na stromech znakem začínajícího podzimu. Letos se PŘÍRODA podepisuje modrým perem už daleko dříve. I úrodou nebývalou s mnohými polámanými větvemi pod tíhou nedozrálých plodů..

Mnozí chystají bečky na kvas. ŠVESTKA, na Moravě TRNKA není jen počátkem lahodného doušku SLIVOVICE- je i ovocem s mnohonásobným účinkem na lidský organizmus! Více uvedeme na ZDRAVÍ!!

----------------------------------------------------------