Včera v Šumperku

byl s poctami pohřben válečný veterán , hrdina 2.světové války, SVOBODOVEC, v řadách 1. československého armádního sboru se probojoval až do Prahy,

Josef HOLEC.

99 let je věk úctyhodný, naplněný těžkým, složitým životem...

Dělostřelec a ženista 1.čs.armádního sboru byl VOJÁK.

---------------------------------------------------------------------

POZOR!! Letní čas!

Zítra ráno v 02.00 - už budou 03.00.. tma!!! 

Také dosáhneme 130.000 vstupů...

25.března 2018

Dvacátý pátý březen byl ve středověku dán, přesně devět měsíců před Narozením Páně -25.prosince jako počátek kalendářního roku...

V katolickém pojetí Zvěstování Panny Marie ( v češtině by to mělo být Zvěstování Panně Marii)-také Zvěstování Páně.

Čteme-li v biblické dějepravě ( Lukášově evangeliu),  tehdy se zjevil Marii  archanděl GABRIEL a oznámil jí, že počne dítě - narodí se jí SYN BOŽÍ.

------------------------------------------------------------------

Motto pro nekatolíky:

" Úspěch sestává z cesty od nezdaru k nezdaru bez ztráty nadšení".

W.Churchill

-------------------------------------------------------------------------------

Vzdáváme ČEST

Lieutnantu- colonelovi (podplukovníkovi) Armaud BELTRAMOVI - FRANCIE.

Zemřel smrtí VOJÁKA!

Zapalme mu svíčku...pan podplukovník byl VOJÁK!