Radhošťská kaple.

Kaple sv.Cyrila a Metoděje na RADHOŠTI letos oslaví 120 let!

Patří do duchovní správy farnosti Frenštát pod Radhoštěm.

Info:  pro věřící turisty i turisty Radhoště a okolí.

V létě- do soboty 29.září se konají pravidelné sobotní bohoslužby vždy v 11.00.

V zimním období je kaple uzavřena.

15.září (sobota)-  bude konána slavnostní mše svatá ke 120.výročí posvěcení kaple na Radhošti.

Celebrovat ji bude sám  metropolita  Jan GRAUBNER- arcibiskup olomoucký.