K ZAMYŠLENÍ

Žijeme ve světě neutuchajících válek, zločinu a korupce. Válka skončí na jednom místě a začne na jiném. Divadlo války rotuje, ale nikdy neodchází. Jedním protestem za druhým války nezastavíme, aby neustále nepokračovaly. Zdá se, že potřebujeme odlišný přístup, abychom se vypořádali s problémem neustálého válčení.

Nemyslím si, že by někdo měl rozhodovat o tom, jaká bude budoucnost, ale měli bychom rozhodnout, kam si přejeme se ubírat a v jakém světě si přejeme žít; a máme zřízení a zdroje k vybudování takového světa? Odpovědí na to je:

"Ano, máme schopnosti a zdroje vybudovat takový svět."

Není pro vás způsob si ho udělat po svém sami. Buď budeme myslet globálně, nebo zahyneme individuálně. Když mluvím o globalizaci, NEMLUVÍM O GLOBÁLNÍM POJETÍ KORPORACÍ, které vládnou všemu na zemi, ve kterém by všichni lidé byli podrobeni jejich přáním.

MLUVÍM O SPOLEČNÉM DĚDICTVÍ všech zdrojů planety všemi lidmi, a proto by všechna rozhodnutí byla založena na tom, co prospívá každé živé bytosti...

Jacgue Fresco, futurolog a tvůrce " The Venus Project".