Našim čtenářům...

 Právní úprava Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)2016/579 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ... etc... ( dále jen GDPR)...

Dle čl.5 odst.1.písm.b) musejí být  osobní údaje shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely s tím, že takovéto zpracování musí splňovat podmínky zákonnosti ve smyslu čl.6 odst.1.GDPR. Pokud nejde o důvod zpracování dle čl.6.odst.1 písm. b) GDPR nezbude, než vyžadovat souhlas subjektu údajů. Jiný důvod bude pro takového zpracování jen těžko použitelný...

Tak fotoreportéři " VINOBRANIA", výročních schůzí, různých merend, které  se objevují ve  fotogaleriích !!

Dočtete-li GDPR do konce?

Porušení "Bruselského nařízení" stojí, /může stát/, řádově miliony Kč (statisíce EUR) ... a přechod dluhů v exekuci na dvě až tři generace potomků...

Modelový případ: 

Na webových stránkách  "xxx" se objeví fotografie člověka, nevzbuzující sympatie... např. při "zvláštní události".

Objekt fotoreportéra zemře, mladí pozůstalí si zajistí právníka  a on to "rozjede".

S tím, že fotoreportér neměl  souhlas  "objektu" a zveřejněné fotografie na webu způsobily pozůstalým xxx.. a JE TO!  

____________________________________

Osobně bych byl, co právník s desítkami let praxe ",  s fotoaparátem mimořádně obezřetný" -to taková flinta na střelnici je proti tomu "dudlík v pusině kojence.."

Autor R/1 problematiku GDPR přednáší...