18.března 2019.

r.1916 se narodil československý VOJÁK, letec, major ( in memoriam brigádní generál) Josef BRYX.

Armádní škola pro jezdecké důstojníky v Košicích. Vojenská akademie Hranice. Letecké oddělení- nejprve letecký pozorovatel, posléze stíhací pilot.

HUSITA.  Člen církve československé husitské. RUDÝ KALICH v černém poli.

Okupací republiky jeden z hlavních organizátorů útěků čs. pilotů do Polska. Sám odešel až v roce 1940. V Maďarsku zatčen. Uprchl do Francie, poté do V. Británie. zařazen do 310.čs.stíhací perutě- uměl perfektně anglicky-přeřazen ke 242.stíhací peruti. NOČNÍ STÍHAČ!

17.6.1941 jej sestřelil nejúspěšnější německý stíhač Adolf Golland (jeho příběh najdete na Letectví/Letecká esa- dnes má letecké ESO výročí narozenin.).

Vyskočil s padákem, zajat, vydával se Brita, umístěn do zajateckého tábora. 5 x se neúspěšně pokusil o útěk - uletět Messserschmittem Bf 109, podruhé uprchl úspěšně, připojil se k polské Zemské armádě. Chycen. Krutě mučen. V roce 1944 Britové poslali do zajateckého tábora doklad o jeho povýšení s pravým jménem a národností...1945, osvobozen spojeneckými vojáky, několik operací předchozích zranění.

Pro zranění nemohl dále létat, byl mu udělen Řád britského impéria, povýšen do hodnosti štábního kapitána. Začal učit angličtinu a létání na Leteckém učilišti v Olomouci. Britové o něm natočili v roce 1946 film The Coptive Heart. "Srdce v zajetí."

Po roce 1948 uvězněn a s největší pravděpodobností  zavražděn.

R/1.