Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2

Téma: ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV.

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 5 dní 7 hodin ago #7458

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
VELKÉ SETKÁNÍ PŘÁTEL ....

V sobotu po obědě se sjely do Prostějova delegace téměř všech českých i slovenských klubů výsadkových veteránů, aby nejprve svými předsedy, nebo jejich zástupci zasedly ke společnému poradnímu jednání. Vyslechly při něm nejprve předsedu prostějovského klubu plukovníka v. v. Františka Stavného, a jeho nové poznatky, zejména v otázce připojení se k evropské asociaci para veteránů, které mají prostějovští v plánu. Dále jsme si upřesnili termíny většiny organizovaných akcí v letošním roce. Se svými připomínkami pak následovali předsedové ostatních klubů. Po tomto asi hodinovém jednání se připojili k přípravě hlavního výročního zasedání prostějovského KVV.
Shromáždění bylo zahájeno v 16. 00 hodin a zúčastnilo se jej na 200 bývalých výsadkářů, členů prostějovského klubu, jejich příznivců a hostů. V úvodu zazpívali naši hymnu, "Duní stroje...". Vyslechli si především zprávu o činnosti prostějovského klubu v uplynulém roce, poté obvyklé součásti procedury výročního jednání. V jeho průběhu proběhlo také ocenění celé řady, jak domácích členů, tak členů ostatních klubů, jimž navrhly odměny jejich mateřské kluby. Dárky byly odměněny také dámy, členky prostějovského klubu, jako poděkování za práci pro klub a jejich aktivitu. V diskuzi vystoupila řada hostí, se svými především pozdravnými projevy. Přítomní poděkovali prostějovským za aktivitu při zapojení do společenského života ve městě a především za prosazování hrdých výsadkářských tradic a vlastenectví na veřejnosti.
Po ukončení jednání, volbách nového výboru, (zůstal nezměněn), tak dalších nutných komisí, bylo jednání ukončeno.
Následovala organizačně skvěle zabezpečená, chutná večeře a po ní program připravený především v organizaci Červených baretů. Došlo i na hudební a pěvecké vystoupení a tanec. Celým večerem prolínala velmi bohatá tombola, rozdělená vhodně na několik etap.
Celé přátelské setkání trvalo až téměř do 22. 00 hodin. Rozcházeli jsme se v dobré náladě s ujištěním, že se opět a rádi setkáme při dalších příležitostech nejen v letošním roce. Celé jednání jsme my pozvaní hosté ocenili jako velmi dobře připravené a přínosné pro všechny přítomné. Poděkování hostitelům následovalo zejména při loučení z mnoha úst.
Petr Čejka „ČEJEN“

Velkou zásluhu o 7.výsadkový pluk a následně i o prostějovský KLUB má major v.v. František LEJSEK.
UŽ VÍCE JAKO DESÍTKU LET je v čele veteránského hnutí... POCHVALA!!
The administrator has disabled public write access.
Následující uživatel poděkoval: chmelik1

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 5 dní 16 hodin ago #7456

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
ZPRÁVA Z KVV CHRUDIM.

V minulých dnech chrudimští veteráni uskutečnili zajímavý výlet na jižní Moravu. Pod vedením nového předsedy Zdeňka Koláře postupně navštívili několik míst spojených jak s armádou tak s historií odboje a jeho aktéry, kteří pocházeli z tohoto malebného kraje. Z jejich putování, při kterém postupně navštívili Centrum pro válečné veterány v Brně na Veveří a také hřbitov v městské části Líšni. Zde se poklonili památce velitele paraskupiny Wolfram podplukovníku Josefu Otiskovi.
Cestou pokračovali do Morkůvek na okrese Břeclav. Tady navštívili muzeum legendárního československého stíhače II. světové války, generálporučíka Františka Peřiny, který létal u 312. letecké stíhací peruti.
Z malé vesničky Morkůvky, vedla jejich cesta do okresního města Břeclavi, kde se na hřbitově poklonili další legendě výsadkového vojska, plukovníku Josefu Černotovi, který byl nasazen rovněž ve skupině Wolfram, jako Otiskův zástupce. V centru města se zastavili také u jeho pamětní desky a položili malou kytičku. Svoje moravské putování zakončili v nedaleké vesničce Hlohovci v tamnějším malebném vinném sklípku.
Zajímavé zimní putování po jihovýchodní Moravě, otevřelo druhou stránku letošního veteránského putování po historii aktérů odboje za II. světové války, kterou chrudimští absolvovali.
Fotografie dodal neúnavný fotoreportér Jirka Smělík.
Petr Čejka .. ČEJEN
The administrator has disabled public write access.

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 1 týden 1 den ago #7441

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
Vlastimil GALLAT

Vážení kolegové, smutná zpráva o odchodu bývalého velitele 65. výsadkového praporu a 4. výsadkového výcvikového střediska v Chrudimi, dobrého člověka a kamaráda, nás všechny překvapila.... věnujme Vlastovi tichou vzpomínku.. Petr "čejen"


Kondolencia za O KVV SR Banská Bystrica .... dole v příloze


Dobrý den, s politováním Vám za naši rodinu oznamuji, že 15.3.2018 zemřel náš drahý tatínek a můj tchán. V příloze posílám parte a moc prosím o odeslání všem , kteří našeho tatínka znali.
Ráda bych Vás touto cestou poprosila o zaslání fotografií ze srazů ( třeba jen pár těch posledních), kam otec jezdil. Zřejmě nedopatřením mi zmizely z PC.
Předem moc děkuji a zdravím z Chrudimi
Alena Gallatová - snacha


VLASTIMIL GALLAT

…….nastoupil základní vojenskou službu v roce 1948 na podzim a byl zařazen do poddůstojnické školy v Chebu. Odtud byl na vlastní žádost přemístěn do poddůstojnické školy u vznikajících výsadkových jednotek ve Stráži pod Ralskem. Po jejím absolvování byl zařazen k pěšímu praporu 71, československých parašutistů v Zákupech. Po krátkém působení v poddůstojnické funkci, byl vyslán do školy důstojníků v záloze, která sídlila v Liberci. Po jejím absolvování byl vyslán do Pěchotní vojenské akademie v Lipníku nad Bečvou. Stal se vojákem z povolání v hodnosti poručíka a vrátil k výsadkovému vojsku. Nejprve vykonával funkci velitele průzkumné čety ve Výsadkovém učilišti v Prešově. V letech 1952 - 1954 velel 1. výsadkové rotě 65. vpr, po absolvování kurzu velitelů oddílů při Vyšší škole důstojníků pěchoty v Bruntále nastoupil v roce 1955 jako velitel 2. výsadkového praporu 22. výsadkového pluku (brigáda byla na čtyři měsíce rámcovaná na pluk)., aby poté v letech 1957 - 1958 velel 65. výsadkovému praporu. Dále byl zařazen na operačním oddělení 22. výsadkové brigády. Odtud odešel v roce 1960, na rok na velitelství 4. armády. Z této štábní funkce byl v létě roku 1961 odeslán do Chrudimi a vybudoval zde 4. výsadkové výcvikové středisko, kterému velel až do roku 1964. Po jeho zrušení se vrátil na velitelství SVO ( bývalé vel. 4. armády Tábor) . V letech 1970 - 1981 byl náčelníkem OVS Pardubice odkud odešel v 56 letech do zálohy.
Toť zhruba vše, snad jen, když jsem byl od roku 1986 pověřen vybudováním nového 71. výsadkového praporu v Chrudimi, obrátil jsem se na něho ( byl už v důchodu), přes to mi svými radami a zejména kontakty byl velmi významným "poradcem" na teritoriu, kde znal spoustu lidí. Hodně mi usnadnil orientaci v okresních a krajských strukturách. Byl na tribuně 1. 10. 1987, při založení praporu a ocenil to, jak jen starý výsadkář může ocenit. Byl jedním z těch nejstarších, kteří společně s Mansfeldem byli tehdy pozváni.
Zdravím Petr "čejen"
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 1 týden 5 dní ago #7418

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
- KAREL PALEČEK -

statečný člověk - voják. Uzavřel se životní příběh muže, který ve svém životě vše co dělal, dělal pro svoji vlast. Posledních deset let, po svém propuštění z vězení, prožil v ústraní, se svojí rodinou ve Střešovicích. Jen občas byl navštěvován svým náčelníkem štábu Rudolfem Krzákem, ten byl propuštěn z vězení současně s ním.
Pozváni plzeňskými výsadkovými veterány, se jako každý rok jedeme poklonit i my z Jindřichova Hradce, spolu s delegací vojáků našeho 44. lehkého motorizovaného praporu. Cestou přibíráme na palubu autobusu i táborské veterány. S blížící se Plzní houstne déšť a syrová vlezlá mlha. Na parkovišti naproti ústřednímu hřbitovu je na tuto dopolední dobu až nezvykle živo. Během hodiny před začátkem pietní vzpomínky se z celé republiky sjíždějí delegace klubů. Moravané z Holešova, Olomouce a Prostějova. Také Pražané, Písečáci, Táborští, kolegové z Klatov, domácí Plzeňští a také my z Jindřichova Hradce. Stále prší a je nepříjemné chladno, nevadí, kolem rodinného hrobu se setkává na sedmdesát věrných mužů a žen, kteří reprezentují všechny "Palečkovi děti".
V úvodním vystoupení hovoří předseda plzeňského klubu pplk. Ladislav Sliva. Připomíná zásluhy velkého člověka, který vtiskl pečeť své osobnosti nám, kteří jsme se stali jeho "dětmi". Čestnou stráž stojí členové plzeňského klubu a vojáci 102. průzkumného praporu z Prostějova. Jednotlivé delegace kladou květiny a vzdávají čest našemu legendárnímu veliteli výsadkových vojsk.
Pane generále jsme tady a NEZAPOMÍNÁME.
Po ukončení vzpomínky pro nás plzeňští kamarádi připravili zajímavou návštěvu v muzeu pana Kocha v Rokycanech, několik kilometrů za Plzní. Soukromé muzeum nese zajímavý název "NA DEMARKAČNÍ ČÁŘE". Ano, až sem do Rokycan došla v květnu 1945 Rudá armáda a setkala se s jednotkami postupující US ARMY. Zde byl také zadržen v uniformě generála SS a policie, vrah českých vlastenců, Karl Herman Frank, který byl později v Praze odsouzen a popraven. Zajímavé a zasvěcené vyprávění pana Kocha nás přeneslo do časů II. světové války. Také prohlídka muzea, se 130 kusy tanků, obrněných transportérů (mimo 3 ks jsou všechny v pojízdném stavu) a ostatních druhů techniky armád XX. století, stálo za to. Plzeňané nám zajistili i drobné pohoštění a přes nepříznivé počasí nám i zde bylo dobře. Děkujeme vám přátelé.
Petr Čejka - "ČEJEN"
The administrator has disabled public write access.
Následující uživatel poděkoval: chmelik1

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 2 týdnů 5 dní ago #7376

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
BERNOLÁKOVO 2018

Je mrazivé sobotní ráno, brzké ráno. Po roce opět s delegací klubu odjíždíme na Slovensko. Mezi výsadkáři to platilo a platí, republiku nám politici rozdělili, ale nás se to netýká. Proč také. Sloužili jsme ve výsadkových jednotkách rozmístěných po celé republice, která byla naší společnou, Slováci vedle Čechů i někteří chlapci s maďarskou národností. Tak také proto. Ale nejen z tohoto důvodu. Prožili jsme vedle sebe dobré i zlé, chvíle veselé i smutné a mnohé i kritické. Proto se setkáváme, proto je nám mezi sebou dobře a těšíme se. Tak jako dnes i když fouká studený vítr a "zubaté" zimní sluníčko je jen nesmělou předzvěstí jara. Po známých trasách, solí nabílených, jindy černých asfaltek, nás vítá hranice Slovenska. Cesta je to dlouhá, ale Václav Slabý za volantem dělá divy. Silnice jsou na Slovensku také solí bílé a my jedeme stále na východ.
Konečně známé prostředí bernolákovského internátu. Ve vrátnici, sice vlídná, ale složitá procedura přijetí, které je "okořeněné" administrativně "propracovaným přijetím cizinců". Nevadí, ubytujeme se a jde se "na to".
Po zahájení výročního setkání, pokračují obvyklé body programu, schválené v úvodu. Po jeho ukončení, jsou jednotlivé kluby z obou republik, dekorovány pamětním odznakem bratislavského KVV. Řada přátel, za práci pro bratislavský klub obdržela další ocenění. Tím hlavním se však stává udělení zlatého čestného odznaku kolegovi PhDr. Viktoru Timurovi za práci pro klub ve funkci člena výboru, ale také u příležitosti jeho nastávajících osmdesátých narozenin. S Viktorem jsme spolu sloužili nejprve u 65. výsadkového praporu a později u 22. výsadkové brigády. Výročního setkání se účastnily z českých klubů delegace z Prahy, Prostějova i se zástupci sdružení Červené barety, dále z Holešova i Jindřichova Hradce. Také téměř všechny slovenské kluby, byly na jednání zastoupeny.
Po oficielní části a velmi chutné večeři se zúčastnění věnovali nejen osobním setkáním, vzpomínkám na ty, kteří nás v nedávné době opustili. My jsme si do Hradce ku příkladu přivezli závazný příslib zhotovení pamětního odznaku našeho klubu, který jsme v neformálním jednání uzavřeli s Červenými barety.
Po snídani a loučení všech se všemi, které bývá tradičně dojemné, jsme se vzájemně ujistili, že se sejdeme určitě za čtrnáct dnů v Prostějově. Také před tím ještě v Plzni, při vzpomínce na generála Palečka. A potom jistě ještě mnohokrát....
Petr Čejka "Čejen"

Kamarádi, veteráni i ostatní naši čtenáři … fotogalerie u reportáže je technicky omezená a tak jsem vložila jen malý výběr , z obsáhlé dokumentace pana Jaroslava KOVÁŘE.

A dnes nám poskytl svůj „úlovek“ účastník setkání a také fotograf ing.Pepa Pekárna z jindřichohradeckého klubu a tak si otevřete celou obsáhlou galerii na této adrese (stačí kliknout) :
ingpek.rajce.idnes.cz/2018.03.03_-_Pegys...h_veteranu_Slovenska
Popis alba:
Fotodokumentace z účasti delegace Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr. Jindřichův Hradec na výroční schůzi slovenského Klubu výsadkových veteránů Bratislava v Bernolákově

Video, Foto a grafika : Josef Pekárna ing.


Poznámka redakce:
Je-li někdo v současném veteránském hnutí, komu "Vzdát ČEST", nesporně je to pplk.v.v. Petr Čejka, předseda KVV Jindřichův Hradec ... VOJÁK!
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.
Následující uživatel poděkoval: chmelik1

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 1 měsíc 46 minut ago #7325

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
HEŘMANEČ … PIETNÍ VZPOMÍNKA NA VÝSADEK STAS

Jiskřivě mrazivé sobotní ráno. Zima na Českomoravské vysočině ještě zdaleka neřekla své letošní poslední slovo. Odjíždíme v silné sestavě. Jako vždy a již tradičně, od kasáren našeho praporu, která již týden zejí studenou prázdnotou. S námi jako posila jede pouze správce posádky, kapitán Vlasta Dyring. Prapor již týden úspěšně cvičí na VVP Boletice.
Ve stejnou dobu před 73. lety, přesněji v noci 20. února 1945 ze lvovského letiště na Ukrajině, letounem Li-2 Lisunov, letělo sedm mužů do okupovaných českých zemí. První čtyři, rezident Vendelín Roblička se samostatným úkolem, dále tříčlenná zpravodajská skupina PAVEL (velitel Jozef Hanuska, radisté Ján Balla a Ján Plavec), měli být vysazeni na Drahanské vrchovině, východně od Boskovic. Vinou navigační chyby byla první čtveřice vysazena na Znojemsku u vesnice Žerotice, tedy ještě v protektorátu avšak v těsné blízkosti území zabraného na podzim 1938, které bylo připojeno k německé říši
Ta naše, druhá zpravodajská skupina s názvem STAS (velitel Štefan Bandur, jeho zástupce Ján Velík a radista Emil Šimko) měla seskočit do Žďárských vrchů, do lesů v prostoru Devět skal. Zmíněnou chybou v navigaci, seskočili v protektorátu zhruba 20 km východně od Jindřichova Hradce v regionu, kde rovněž četné československé obce byly předány k říši.
Dnes si v Heřmanči u Dačic, členové našeho Klubu výsadkových veteránů generála R. S. Krzáka, společně s místními občany, tradičně připomněli výročí seskoku skupiny s názvem STAS.
Přítomné přivítal u Památníku svobody starosta obce pan Zdeněk Mayer. Dva z našich členů, příslušníci aktivních záloh, s přidělenými zbraněmi, vzdali čest s praporem klubu u pomníku. Předseda klubu, pplk. v. v. Petr Čejka, pohovořil o činnosti a iniciativě jindřichohradeckého klubu, také o významu této akce při naplňování tradic československých válečných parašutistů z Východu i Západu. Položením kytic, byla uctěna památka tří slovenských vojáků. Ti po nočním seskoku do lesů jižně od obce, přišli nad ránem 21. února 1945 do těchto míst, kde jim obětavý a statečný rolník, Josef Tůma ve své chalupě poskytl úkryt. Večer 21. února, na rozkaz z „centra“, se trojice STAS vydala na stokilometrový přesun do určeného operačního prostoru, aby splnila stanovené úkoly. Válečné události podrobněji přiblížil Václav Kameník, který se již před mnoha lety historií výsadků zabýval.
Po ukončení pietního setkání, jsme se s místními sešli v příjemně vytopené klubovně úspěšných dobrovolných hasičů. Zahřáli jsme se kávou a čajem a ochutnali doma připravené zákusky. Bylo to příjemné i když mrazivé setkání, které před obědem skončilo návratem do Jindřichova Hradce. Heřmanečtí, děkujeme za vlídné přijetí, kterého se u Vás výsadkářům dostalo dnes i v minulosti.

Fotografie poskytla naše kronikářka a zapisovatelka paní Jarka Veselá.

"čejen"


Pro redakci denních stránek výsadkových veteránů je radostí spolupracovat s "jindřichohradeckými". Proč? Vrátili se z akce v sobotu- a ještě večer máme reportáž i fotogalerii... moc děkujeme paní J.Veselé... š.redaktor

a další fotografie můžete shlédnout na obvyklých adresách našich přátel z Jindřichova Hradce :
najdete je na adrese : KVVJH.RAJCE.IDNES.CZ pro úplnost upřesňuji i stránky o které se stará náš další člen ing. Pepa Pekárna. Ty jsou na adrese : INGPEK.RAJCE.IDNES.CZ – tak pokud chcete a máte i chuť a čas podívejte se na ně.

Kdo je kolega ing. Pepa Pekárna? Agilní člen výboru KVV Jindřichův Hradec. Vidíte jej na mnohých akcích. Sloužil u 7.výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově. Poděkování!
The administrator has disabled public write access.
Následující uživatel poděkoval: chmelik1

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 1 měsíc 2 dní ago #7306

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
Hradiště u Nasavrk vzpomínka na 73. výročí výsadku Platinum-Pewter.....Chrudimáci si letos, jako již tradičně připoměněli seskok skupiny pietním shromážděním U Korábků. Tady po seskoku našla první útočiště paraskupina s velitelem npor. Jaromírem Nechanským a jeho radistou Jardou Klemešem. Akce se zůčastnili také profesionální vojáci 43. výsadkového praporu a místní občané. Paní Korábková přivítala všechny svými tradičními koláčky. Kaplan praporu přednesl modlitbu a všichni si připoměli události, ke kterým zde došlo na konci zimi roku 1945. Akci zorganizovali členové klubu generála Jaroslava Klemeše pod velením předsedy Zdeňka Koláře... snímky pořídil Jirka Smělík


Pro úplnost:
Výsadek tvořili kpt. Jaromír Nechanský, rtm. Jaroslav Pešán. radisté : rtn. Alois Vyhňák a čet..Jaroslav Klemeš / radiostanice: Věra / Betty a Anna/ Helena ...
The administrator has disabled public write access.
Následující uživatel poděkoval: chmelik1

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 1 měsíc 3 týdnů ago #7178

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
KRÁSNÁ OSLAVA NAROZENIN............
Stojíme s Václavem Slabým, majorem Přemkem Tučkem a vrchním praporčíkem našeho 44. lehkého motorizovaného praporu Ondřejem Pojezdným, v houfu gratulantů, oněmělí. Posloucháme neuvěřitelný lidský příběh. Kolem nás další gratulanti, kteří na pozvání kolegů z klubu veteránů Jana Kubiše v Brně přijeli, aby se poklonili legendě.
Před námi pohodlně usazený v křesle vypráví o životě člověk, kterému za dva dny bude úžasných devadesát pět let. Plukovník IVAN KUTÍN, výsadkář, který téměř devět let vykonával funkci náčelníka štábu 22. výsadkové brigády, sídlící v době svého vzniku v posádkách Prešov, Košice a Sabinov. Téměř rok jí dokonce z této funkce také velel.
Potom více než deset let vyučoval taktice vzdušných výsadků, na Vojenské akademii v Brně. Provedl více než 150 seskoků z balonů, vrtulníků a letounů a především spolu vytvářel základy výsadkového vojska. Po roce 1971, byl za svoje postoje k okupaci naší země z armády vyhozen.
Pan plukovník to všechno a mnoho dalších podrobností vypráví, jako by to bylo včera. Bez přeřeknutí, s neuvěřitelnou lehkostí a my stojíme a nevěříme tomu věku. Pak s úsměvem přijímá dárky a prochází mezi námi, pohybujíce se s lehkostí mladíka a hovoří s každým z nás.
Ale vždyť Ivane, ty jsi v roce 1961 od brigády odcházel, a já jsem jako dvacetiletý poručík nastupoval ?? Je to vůbec pravda? Je přátelé, vidím to na vlastní oči a nevěřícně nad tím kroutím hlavou.
Spolu se mnou všichni pozvaní aktivní důstojníci a praporčíci z posádek v Bučovicích, Chrudimi, Jindřichově Hradci i Prostějově. Holešovští, prostějovští i brněnští veteráni a mnoho dalších hostí, jsme byli nadšeni. Především přítomná Ivanova rodina, se čtyřmi roztomilými pravnoučaty obdivující svého dědečka a pradědečka.
Celou oslavu, pořádanou v Komunitním centru pro válečné veterány, zahájil předseda brněnského klubu štprp. Jaroslav Foršt, kterému stejně, jako kolegům jejich klubu, patří náš upřímný dík. Bylo to po všech stránkách skvěle zabezpečené, to důstojné oslavné setkání. Odcházeli jsme s krásným pocitem setkání s přáteli s člověkem, kterého musíme jen a jen obdivovat.
Petr Čejka - ČEJEN

Redakce:

K fotogalerii:

delegace Klubu výsadkových veteránů Jindřichův Hradec, vedená pplk.Petrem Čejkou
oslavenec pan plukovník v.v. Ivan KUTÍN.
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.
Následující uživatel poděkoval: chmelik1

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 2 měsíců 1 týden ago #7043

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
Dne 4. února oslaví krásné 95. narozeniny čestný předseda brněnského klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše PLUKOVNÍK V. V. ING. IVAN KUTÍN, rodák z obce Zareča na Podkarpatské Rusi. Jako mladík, nejprve absolvoval v Chocni obchodní akademii. Po válce nastoupil vojenskou základní službu v Jaroměři, a na vlastní žádost zahájil studium na Vojenské akademii v Hranicích. Po jejím ukončení se v roce 1948, stal příslušníkem pěšího praporu 71, československých parašutistů v Zákupech. Později absolvoval ještě Vysokou školu válečnou. Krátce také působil na Velitelství výsadkového vojska MNO v Praze. V září 1952 byl ustanoven do funkce náčelníka štábu zakladáné 22. výsadkové brigády v Prešově. Po dobu téměř jednoho roku, dokonce zastupoval velitele. U brigády působil v této funkci nepřetržitě až do roku 1960. Byl jmenován zástupcem velitele brigády a v roce 1961, od výsadkového vojska odešel. Spolupracoval potupně se třemi veliteli podplukovníkem Štěpánem Bunzákem, majorem Ĺudovítem Falubou i legendárním plukovníkem Františkem Mansfeldem. Po odchodu na VAAZ Brno se stal učitelem taktické přípravy. Byl vědeckým pracovníkem a věnoval se problematice taktických vzdušných výsadků.
Za svoje postoje k okupaci v roce 1968, byl jako "pravicový oportunista" v září 1971 propuštěn z armády. Dlouho byl nucen pracovat v civilních profesích. Rehabilitován byl po roce 1990.
Plukovník Ivan Kutín se dožívá krásného jubilea. Těší se dobrému zdraví a plné duševní svěžesti. My všichni, kteří jej známe, mu za vše co pro výsadkové jednotky vykonal děkujeme. Přejeme Ti Ivane, ještě mnoho let mezi námi, pevné výsadkářské zdraví klid, a pohodu.
Petr Čejka – ČEJEN a redakce


Na ty,
kteří zakládali výsadkové vojsko nezapomínáme. Pan plukovník.v.v.Ing.Ivan KUTÍN JE VOJÁK! Nezapomněli na něj vojáci z Prostějova, Jindřichova Hradce ani z jeho KLUBU v Brně...děkujeme! redakce
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZPRÁVY A INFORMACE OD KAMARÁDŮ I Z KLUBŮ VV. 2 měsíců 1 týden ago #7009

 • olgaf
 • Avatar uživatele olgaf
 • Offline
ZPRÁVA Z KVV JINDŘICHŮV HRADEC...

Ve středu v odpoledních hodinách se v prostorách posádkového klubu, sešel nejprve výbor Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severína Krzáka, který působí při 44. lehkém motorizovaném praporu, ke svému letošnímu prvnímu jednání.
Především potvrdil prosincové rozhodnutí výročního jednání klubu a usnesl se pokračovat ve
zvoleném složení v řízení klubu beze změn. Potvrdil jednomyslně ve funkci také dosavadního předsedu klubu.
Při svém jednání potvrdil doplněný plán činnosti na rok 2018 a rozhodl o odpovědnosti členů
výboru klubu, za přípravu nejbližších stanovených úkolů a termínech jejich plnění.

Na jednání následující členské schůze, které se zúčastnilo 42 členů klubu, byli zúčastnění seznámeni s jednáním výboru a s následujícími akcemi klubu v měsících lednu a únoru. Členové potvrdili přijatá rozhodnutí výboru, mezi něž patří i rozšíření výboru.
Novým členem výboru se stala kolegyně Veselá. Jednání schůze pokračovalo potom v běžné agendě, včetně přípravy objednávky doplnění stejnokrojů pro členy klubu podle jejich požadavků.
Nejbližšími společnými akcemi klubu bude následující výborová a členská schůze klubu, které se budou konat 7. února.
Dále společná pietní vzpomínka 73. výročí seskoku zpravodajské výsadkové skupiny STAS v obci Heřmaneč u Strmilova na Jindřichohradeckém okrese, která proběhne dne 24. února 2018 od 10. 00 hodin.
Jindřichohradecký klub tak pokračuje v osmém roce své činnosti.
Petr Čejka - ČEJEN
předseda klubu
The administrator has disabled public write access.
Následující uživatel poděkoval: chmelik1
 • Strana:
 • 1
 • 2
Vygenerováno za 0.557 sekund