12.prosince 2018 C.

Do kdy lze skákat padákem?

Letošní rekord ženy je 102 let a 194 dnů- paní Irene O´Sharová z výšky  4260 m - AUSTRALIE.

První seskok padákem uskutečnila v den svých STÝCH narozenin.

zdroj: TV ABC News

------------------------

Jaký je jiný život ŽENY najdete v básni, jenž jsme dali do rubriky STUDÁNKA.

--------------------

12.prosince 2018 B.

MOTTO:

"Boj proti terorizmu bude stát oběti i nevinné oběti, ale terorizmus je nutné vykořenit".

František FAJTL- čs. válečný pilot, generál

------------------------------------

11.prosince 2018.

11.prosince roku 1949 byla třetí adventní neděle.

V obecním kostelíku kázal místní farář Josef TOUFAR.

ČÍHOŠŤSKÝ ZÁZRAK.

Během kázání se měl vychýlit několikrát nad oltářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti-  kříž.

Duchovní se měl o té události dovědět až za několik dní. Jev se měl opakovat i na Boží hod vánoční. Dokonce i v době, kdy již duchovní J.Toufar- nežil.

Jev vzbudil pozornost jak církve katolické samé, tak ideologických tajemníků , zejména Státního úřadu pro věci církevní, pozdějšího ministra národní obrany Alexeje Čepičky. Na pokyn ideologů byl vydán na kněze J. Toufara zatykač. 28.ledna 1950 byl J.Toufar dopraven do Valdic a  obviněn. S ním byli zatčeni  jak někteří svědci pohybu kříže, tak čihošťský kostelník.

 Použitím metod tzv." padesátých let" se duchovní Toufar, stejně jako řada trestně stíhaných ( např. náš generál Heliodor PÍKA),  "doznal ".  

Před komunistický soud nepředstoupil. Zemřel.

V devadesátých letech byl proveden přezkum jeho obvinění . Vyšetřovatelé se ani nenamáhali prostudovat liturgický předpis katolické církve; např. bylo zaprotokolováno, že duchovní měl pohybovat křížem pomocí drátkového zařízení maskovaného květinami. Liturgie v této době květinovou výzdobu nepovoluje..

Josef TOUFAR je nyní pohřben od července 2015 ve své farnosti v Čihošti.

zdroj:" Vlna zatýkání na Vysočině" a další...

R/1 - zpracováno volně.

------------------------------------------

10.prosince 2018

MOTTO.

"Politici vždy mluvili jako kniha. Jen někteří by měli jít do vazby".

M.Šimek