Maďarsko-českoskoslovenská válka

- československé jednotky obsadily ZVOLEN... této kapitole dějin naší vlasti dáváme  samostatnou podkapitolu... (Doteky doby- z archivů).. 

--------------------------------------------------------------