15.června 2019 A.

r.1917 legendární bitva na Piavě, střetnutí sil však  trvalo rok.

Pro nás, pamětníky, je vzpomínkou na vyprávění našich dědů...

Bitva na Piavě.

Rakousko-Uhersko postavilo 57 divizí  pod velením Artura Arz von Strausessenburga.

Italie, Československé legie, Spojené království, Francie a Spojené státy americké postavily 58 divizí italských, 3 divize britské,2 divize francouzské,Spojené státy - armádní leteckou službu.

Vítězné mocnosti ztratily 80.000 mrtvých a raněných.

Poražené Rakousko-Uhersko ponechalo na bojištích 60.000 mrtvých, 90 000 raněných a do zajetí padlo 25 000 zajatců.

Boj na italské frontě se odehrávaly v letech 1915-1917 jak v prostoru řeky Soči, tak ve vysokohorských polohách Alp. Společně s podmínkami ozbrojeného střetu bojovaly klimatické podmínky a ve vojsku Rakouska-hlad. Přesto rakouská vojska na přelomu října a listopadu v bitvě u Caporetta italské vojsko porazila; to ustoupilo  za řeku PIAVU, zde se bojovalo do konce války.

Všechna další střetnutí tak dostala název:

Bitva na Piavě.

V Itálii se pravidelně zvedají řeky v létě; tají ledovce. Vysoký stav řek vydrží do zámrzu. Tak i italská armáda se stáhla za rozvodněnou řeku Piavu, strhla, nebo vyhodila do povětří mosty. Na břehu vybudovala obranu, na severu s neprostupnou pevností Grappa.

Byla pevností s vybudovanými chodbami, palposty kanonů i těžkých kulometů. Pokus rakouské armády překročit řeku byl úspěšná pouze na několika místech, ale vybudovat předmostí se Rakušanům nepodařilo. Útok byl obrácen na horu Monte Grappa. Taktika útoku byla dána dělostřeleckou palbou na obránce tak, aby byli zavalováni lavinami hornin a úlomky tříštěných skal. V noci ze 16.listopadu na listopad sedmnáctý byla tak dobyta hora Monte Tomacito a Monte Roncone. 20.listopadu Col della Berreta a Monte Fontanesecca. Spojenecké velitelství urychleně povolalo zálohy- francouzské a britské divize.

Za složité bojové situace padla v Italii vláda, dosavadního italského vrchního velitele  Luigi CORDONA vystřídal generál Armando DIAZ. Jeho štáb vypracoval nový systém obrany- pružnější. Na frontu dorazily první jednotky československých legionářů. Nastala složitá vztahová situace. Čech proti Čechovi, Slovák proti Slovákovi. Rakouská vojska byly vyhladovělá, italská armáda měla potravin dostatek. Z letadel byly shazovány letáky s výzvou k přeběhnutí- lákadlem se stal bílý chléb.

15.prosince 1917 se rakousko- německým jednotkám podařilo dobýt vrcholy Monte Tomba a Asolone. Odtud lze, při pěkném počasí, vidět Benátky. Němečtí velitelé svým jednotkám slíbili vánoční projížďky na gondolách.

Rakušané si už předem nechali vyrobit za "dobytí Benátek" vojenská vyznamenání.

16. a 17.prosince 1917  byl útok na Monte Grappa neúspěšný.

V noci  17.prosince 1917 začala, společně s prudkým poklesem teploty, sněhová bouře. Útoky byly zastaveny. 

Bitva pokročila do fáze druhé:

Němci byli staženi z fronty italské na frontu západní. Také britské a francouzské jednoty byly staženy k posile západní fronty. Rakušané  připravili novou ofenzivu s obtížemi. Byl hlad. Tišen sliby velitelů a nadějí na bohatou kořit úrodné Itálie.

Útok byl započat 15.června 1918 dělostřeleckou přípravou doplněnou plynovými granáty. Italové stačili v mezifázi bojů vyrobit a poslat armádě nové plynové masky. Italové také znali, díky svým zpravodajcům, datum plánovaného útoku. Stačili, díky prodlevě v ofenzivě, přebudovat srubové pevnůstky v betonové. Na plošině Asiago narazil rakouský útok na československé legionáře. Útok se zhroutil. Znovu se bojovala o Monte Grappa, znovu byl učiněn pokus o překročení řeky Piavy. 17.června bylo předmostí rakouských vojsk zlikvidováno italským protiútokem. Řeka Piava, znovu posilněna tajícími ledovci, kulminovala. 24 tisíc rakousko-uherských vojáků padlo do zajetí. Dostali najíst. Zpráva o tom rakouskou armádu demoralizovala...

Rakousko-uherský konec.

V říjnu 1918 se do vojska na frontě dostala zpráva o možném konci války. Italové nespokojenosti vojska využili a znovu zaútočili. 27.října začal soustředěný útok italských vojsk přes řeku Piavu, ze severu od masivu Monte Grappa. V době probíhajícího útoku již zejména Češi a Slováci  rakousko-uherské armády  zjišťovali, že  v jejich zemích vznikají nové vlády, skládali zbraně  a vstupovali dobrovolně do zajetí. V posledních dnech války vstoupilo  do zajetí 350 000 vojáků. Válka skončila.

z několika zdrojů R/1

 

 

 

 

 

 

15.dubna 2019 A

19:30 tisková zpráva - v Paříži hoří proslulá katedrála Notre-Dame. 

Příčina požáru není zatím známa, ale podle úřadů na katedrále probíhají opravy. Na záběrech ze sociálních sítích je údajně vidět, jak hoří právě v okolí lešení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

.