14.října 2018 A.

Carpe diem guam minimum credua postero.

Užij dne a zítřku věř co nejméně...

Horacius.

---------------------------------------------------

 

14.října 2018

14.října 1962 špionážní letoun U-2 nad Kubou zjistil 2 nově vybudované raketové základny se střelami středního doletu namířené na území USA. To byl první podnět událostí, jenž zažíval i 7.výsadkový pluk zvláštního určení v Holešově- KARIBSKÁ KRIZE. ( někdy též Kubánská krize.)

Prvotním podnětem bylo rozmístění amerických raket v Turecku. Krize postupně narůstala, vyvrcholením byla  blokáda KUBY- ta měla zabránit dopravě  dalších raket na Kubu... jak krize narůstala i v dalších dnech i u speciálního výsadkového útvaru ?

------------------------------------------------------- 

Pozadí událostí:

17.dubna 1961 se vylodily v zátoce Sviní na Kubě invazní jednotky CIA. Velmi špatně naplánovaná a mizerně vedená vojenská akce, navíc bez prvotního vědomí prezidenta Kennedyho, totálně ztroskotala. To umožnilo Fidelu Castrovi založit "Sjednocení revolučních organizací", dosud samostatné politické subjekty (Hnutí 26.července, Lidovou socialistickou stranu a Direktorium 13.března). Počátkem roku 1962 se Fidel Castro přihlásil k marx-leninismu- ztratil podporu některých  jihoamerických států- Kuba byla postižena americkým embargem na dovoz a vyloučena z Hospodářské a sociální rady Organizace amerických států. Toho využil Sovětský svaz- Kubě nezbylo, než hledat pomoc tam...

--------------------------------------------------------

13.října 2018

13.října 1887 se narodil ve Velké Bytči (tehdy Rakousko- Uhersko),

Josef TISO.

Římsko-katolický kněz, československý a slovenský politik, ministr československých vlád. Od 29.listopadu 1939 -3.dubna 1945 prezident první Slovenské republiky.

S podílem na deportacích slovenských židů do ŘÍŠE. Je pravdou, že byl po válce takto souzen a popraven. Že ani příslušníci slovenského národa nejsou ve výkladu minulosti politika Josefa TISO jednotní.

Budeme-li my, s odstupem času posuzovat v jiné politické dimenzi mravní velikost toho či onoho, neměli bychom pominout i jeho ideologický postoj před nástupem fašismu.

" Nie sme a nebudeme vyznávačmi imperialistického nacionalizmu. Náš nacionalizmus je mravná síla, ktorá nás viaže k slovenskému kmeňu a tradícii, ktorú pestovali naši otcovia. Náš nacionalizmus nie je biologický pud, ale mravný charakter, nie je nenávist k nikomu, ale horúca láska k svojeti. Jako kresťania budeme se riadiť  předpisem toho, ktorý nás učí: "Miluj bližního jako seba!" Náš nacionalizmus nám káže v plnom rozsahu uplatniť  heslo Slovensko Slovákom.

Josef Tiso 11.prosince 1938

zdroj: volně vybráno z materiálů Slovenského štátu.

------------------------------------------------------

 

 

Našim čtenářům...

 Právní úprava Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)2016/579 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ... etc... ( dále jen GDPR)...

Dle čl.5 odst.1.písm.b) musejí být  osobní údaje shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely s tím, že takovéto zpracování musí splňovat podmínky zákonnosti ve smyslu čl.6 odst.1.GDPR. Pokud nejde o důvod zpracování dle čl.6.odst.1 písm. b) GDPR nezbude, než vyžadovat souhlas subjektu údajů. Jiný důvod bude pro takového zpracování jen těžko použitelný...

Tak fotoreportéři " VINOBRANIA", výročních schůzí, různých merend, které  se objevují ve  fotogaleriích !!

Dočtete-li GDPR do konce?

Porušení "Bruselského nařízení" stojí, /může stát/, řádově miliony Kč (statisíce EUR) ... a přechod dluhů v exekuci na dvě až tři generace potomků...

Modelový případ: 

Na webových stránkách  "xxx" se objeví fotografie člověka, nevzbuzující sympatie... např. při "zvláštní události".

Objekt fotoreportéra zemře, mladí pozůstalí si zajistí právníka  a on to "rozjede".

S tím, že fotoreportér neměl  souhlas  "objektu" a zveřejněné fotografie na webu způsobily pozůstalým xxx.. a JE TO!  

____________________________________

Osobně bych byl, co právník s desítkami let praxe ",  s fotoaparátem mimořádně obezřetný" -to taková flinta na střelnici je proti tomu "dudlík v pusině kojence.."

Autor R/1 problematiku GDPR přednáší...