PODAKOVANIE

PODAKOVANIE pánovi Simeonovi za Tankové dni Laugaricio

Na TDL 2023 sme spolu s p. Mariánom Simeonom prehodili pár slov a navrhol som mu, že na TDL 2024 môžeme my, teda 1. československý armádny zbor urobiť hlavnú ukážku, vzhľadom na 80. výročie prechodu Dukly čs. armádnym zborom…

Jeho slová zneli: “Pripravte, urobte, so všetkým súhlasím a pomôžeme i s kolektívom.” A o rok, teda 29. júna 2024 sa v programe TDL zjavila ako hlavná téma - bitka pri Machnówke. Má súvis s našim historickým 1. ČSAZ z roku 1944.

A prečo poďakovanie? Za pohodu, pokoj, pomoc, priateľskú atmosféru a za to, že nám bolo umožnené s úctou a pietou vyjadriť vďaku našim otcom a dedom zato, že nám vybojovali slobodu.Obetovali ozaj to, čo bolo najvzácnejšie - svoje životy. Poďakovanie i za to, že sme dostali možnosť širokej verejnosti ukázať ako to naozaj koncom 2. sv. vojny na našom území bolo...

Nám všetkým je veľkou cťou že sme sa mohli zúčastniť.

 Pre mňa osobne je veľká česť, že som mohol venovať malú spomienku p. Simeonovi. Drobný darček má totiž aj svoj príbeh - nábojnica bola vystrelená práve v našej ukážke na TDL 2024.

Už teraz sa tešíme na TDL 2025 a prajeme tomuto krásnemu podujatiu iba šťastie a ďalší úspech a organizátorom a nadšencom s technikou, ktorí spolutvoria tú nádhernú atmosféru, veľa zdravia.

 

des. František Mindár, osvetár

4.prápor úderný

1.ČSAZ

------