Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: UNIVERSÁLNÍ VOJÁK.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 21. srp 2020 19:14 #12090

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
21. SRPEN 2020 Lesní hřbitov Zlín - vzpomínkový podvečer zesnulých vojáků a prvních obětí okupace v roce 1968. Redaktoři: Pavel Chmelík a Irena Spasová.

1.Přivítal nás poklidný podvečer vlídné atmosféry "spících"... kolikrát jsme již šli tou cestou, jarem, horkým létem i zasněžených vrcholků hrobů?

2. vzpomínka druhá- těmito dveřmi jsme vyprovázeli velikány zlínské veteránské "gardy" obřadní síň krematoria: Přemysla SVOZILA, Alfonze KOLÁŘE i Františka POSPÍŠKA.

3.Symbol VÍRY.

4.Modlitba VOJÁKA...

5.Stráž.

6.Zapalujeme svíčky,...všem..

7.POKORA.

8.I my tou cestou do Modré roty, půjdeme...

9.Ocházíme.
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 24. čen 2020 05:36 #11869

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
21. června 1949 byl v Plzni na Borech, popraven oběšením divizní generál Heliodor Prokop PÍKA, později armádní generál i.m. , československý voják a legionář, první oběť komunistického režimu.

- 1915 ukončil studium na českém gymnaziu v Opavě a začal studovat farmacii.

Narukoval k pěšímu pluku č.15 Opava.

1916 povolán v řadách 15.zeměbraneckého pluku na frontu /Halič/, 28.července 1916 zajat.

Přijat ze zajateckého tábora do Legií - Československé střelecké brigády. Vojín.


1917- přesunut na příkaz T.G. Masaryka přes Anglii do Francie- intenzivní výcvik -vojín střeleckého pluku

Pro lékárenskou praxi zařazen ke zdravotní službě -21.čs.střelecký pluk francouzských legií- povýšen na četaře, později do hodnosti poručíka. prošel těžkými boji na alsaské frontě./1918- Chapagne, Aisna, Terron. Několikrát vyznamenán za chrabrost.

9.1.1919 - poručík v ČSR, nasazen do bojů o polské Těšínsko- poté na slovenskou frontu- po skončení vyslán ke studiu na École spéciale militaire v Saint-Cyr Francie- poté zařazen jako učitel na Vojenské akademii v Hranicích.

1921- se oženil a narodil se syn Milan.

1923- kapitán Heliodor Píka je povolán na hlavní štáb Československé branné moci v Praze.

1926-1928 - jeden ze tří důstojníků vyslán na Vysokou školu vojenskou v Paříži.

1932- vojenský atašé v Bukurešti- mimořádně významné postavení.

1937-povolán zpět na MNO

1.ledna 1938 povýšen do hodnosti plukovníka generálního štábu.

Po okupaci se dostal přes Francii do Londýna- k Janu Masarykovi. Pomáhal uprchlíkům z protektorátu- zejména demobilizovaným vojákům.

Fašistický puč v Rumunsku přivodil jeho zatčení- chráněn diplomatickou imunitou propuštěn a převelen do Istanbulu.

V Istanbulu se setkali s podplukovníkem Ludvíkem Svobodou. Podplukovník L.Svoboda požádal plukovníka Píku, aby předal žádost E.benešovi o podporu spolupráce se Sovětským svazem, zejména založení vojenského vyslanectví v Moskvě. Přijato.

1941.

Druhé setkání s podplukovníkem Svobodou. Schůzky se zúčastnil sovětský generál Fokin- navrženo vytvoření československých jednotek na území SSSR a vytvoření zpravodajské spolupráce.

18.července 1941 dohoda podepsána, plukovník Heliodor Píka se stává vojenským atašé a velitelem mise Československé armády v Moskvě. Tajnou depeší varuje E. Beneše o poválečném uspořádání Československa ve stylu "diktatury proletariátu". Edvard Beneš nereaguje. Zato proti jmenování H.Píky velitelem mise protestují zástupci KSČ Klement Gottwald a Václav Kopecký...

1942. Plukovník Heliodor Píka formuje první část československé armády z dobrovolníků- zajatců v sovětských zajateckých táborech. Jednotce velí Ludvík Svoboda- zakázána je politizace jednotky. Klement Gottwald zuří...

Září 1943- již 1.čs samostatná brigáda se přesunuje na frontu- zapojuje se do bojů o Kyjev a získává respekt u sovětského vojenského velení.

V listopadu 1943 se účastní slavnostního podpisu československo- sovětské spojenecké smlouvy.

Prosinec 1943 - povýšen na brigádního generála.

Srpen 1944 - Wehrmacht obsazuje Slovensko.

Generál Píka žádá J.V.Stalina o podporu slovenských povstalců Rudou armádou. Stalin nařizuje dodávky zbraní, maršál Koněv je pověřen vypracováním a zahájením karpatsko-dukelské operace. Generál Píka žádá, aby československým vojskům velel LSvoboda- zamítnuto. V této době již plně Moskva spolupracuje s Klementem Gottwaldem. Sovětské velení žádost H. Píky ignoruje. taktika užívaní Rudou armádou spočívající v masových ztrátách není vhodná pro malou armádu československou. Příliš vysoké a zbytečné ztráty Edvard Beneš přehlíží. Je přece válka...

Květen 1945- brigádní generál Heliodor Píka je povýšen zpětně k datu 1.května 1944 do hodnosti divizního generála. Současně nastupuje funkci náměstka náčelníka generálního štábu Československé armády. velení Rudé armády jej odměňuje dvěma vysokými vojenskými vyznamenáními.

Divizní generál Heliodor Píka je jmenován členem československé delegace na straně vítězných spojenců k dojednání mírových smluv.

8.březen 1948.

Kancelář náměstka náčelníka generálního štábu je uzamčena a zapečetěna. Sekretářka vyřizuje vzkaz, že pan generál je nemocen a má se dostavit do vojenské nemocnice k léčbě žlučníku. Ta je skutečně provedena...

Do nemocnice je mu dopraven 1.června 1948 rozkaz o propuštění z armády a převedení nikoliv do zálohy, ale do výslužby.

Za několik dnů poté- zatčen Státní bezpečností. Obviněn z velezrady, vlastizrady a špionáže ve prospěch Velké Británie. Vyslýchán za použití středověkých metod.

26.ledna 1949 - "Státní soud" vyslovuje rozsudek- trest smrti. Oběšením.

Vrátíme-li se , ohlédnutím za politickými procesy - jimi byla nesporně i poprava českých pánů 21.června roku 1621.

Ani Habsburkové se neodvážili popravit významné osobnosti z panského stavu potupným oběšením.

Československá komunistická "justice", kde se mohl stát prokurátorem, soudcem kdokoliv na schůzi " proletariátu" zvolila namísto popravy generála "zastřelením" , provaz.

Ministr národní obrany Ludvík SVOBODA svému kolegovi, s nímž bojoval na frontě, milost prezidentu republiky nedoporučil...

Proti trestu smrti se nepostavili ani Sověti. Protestovala jen rodina, představitelé Místního národního výboru ve Štítině a bývalý náčelník francouzské vojenské mise v ČSR Luis FAUCHER.

Ludvík Svoboda v roce 1968 již ve funkci prezidenta učinil pro generála Heliodora Píku přece jen dvě věci.

V době, kdy byl generál Heliodor Píka vězněn na Borech, kde čekal na smrt, byl vězněn i jeho syn Milan- příslušník Britského královského letectva. Pro naprostý nedostatek důkazů byl propuštěn...

V roce 1968 na pokyn prezidenta Ludvíka Svobody projednal případ "Píka", vojenský soud v Příbrami.

Zjistil, že je generál Heliodor Píka nevinen. V roce 1968 ale nedošlo k plné rehabilitaci popraveného generála, věc byla obestřena " vojenským tajemstvím" .

Ta byla "prolomena" až po roce 1989- později vznikl dokument "Proč vás zavraždili, generále?" a napsáno několik děl...

S panem generálem Heliodorem Píkou se můžeme setkat u jeho pamětní desky jak v rodném Štítině, tak v Plzni- také před Generálním štábem Armády České republiky v Praze.

Generál Heliodor Prokop PÍKA byl VOJÁK!

Zdroj: osobní archiv- zpracoval R/1
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 09. čen 2020 18:47 #11820

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Rukávové nášivky našeho webu SVVZ.CZ

..od skvělých dam z firmy koos.cz/
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 08. kvě 2020 19:00 #11682

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VOJÁK SE STARÁ, VOJÁK MÁ...

Krásný slunný den, čas na maskáče vzoru "desert"
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 10. dub 2020 11:55 #11574

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VOJÁK SE STARÁ, VOJÁK MÁ...

A další várka army roušek připravena!!
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 10. led 2020 13:26 #11151

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Velehrad, 10. ledna 2020 10.00 SEČ

Na výjimečně profesionálně upraveném místě posledního odpočinku, na VELEHRADĚ, nedaleko legendární BASILIKY, odpočívá jeden z hrdinů II. světové války.
Připravován byl na vysazení do okupované vlasti. OSUD rozhodl jinak. Špatně otevřený padák a těžká zranění mu bojová nasazení již nedovolila.
Připravoval tedy vysazované skupiny; po návratu do osvobozené vlasti stejně, jako mnozí, uvězněn a perzekuován.
Přesto se dožil úctyhodného věku.

Zůstal křesťanem věrným a jako s takovým se s ním v lednu 2013 rozloučil, mimo armády a výsadkových veteránům, téměř celý Velehrad...

S blížícím se výročím sedmého roku "rozloučení" na něj nezapomněla naše redakce www.svvz.cz.

Položili jsme toliko symbolické, rudé květy, vzdali vojenskou čest, pomodlili se za jeho DUŠI a postáli "čestnou stráž!"

Redakce webu "Nezávislých výsadkových veteránů Československa."
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 09. dub 2019 17:36 #9682

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
KAMARÁDI VE ZBRANI!!!

TI CO SLOUŽILI NEBO STÁLE SLOUŽÍ POCHOPÍ O ČEM TO CELÉ JE:

CIVILNÍ PŘÁTELÉ - Budou se na tebe dívat s odstupem, pokud budeš běhat opilý kolem jejich domu před lidmi, které jsi nikdy předtím neviděl.
BRATŘI VE ZBRANI – Napřed dopijí drink, vyndají foťáky a pak se hned přidají k tobě.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ - Jsou znechuceni tím, že jsi se tak opil, až jsi se pochcal a navíc jsi měl v kapse telefon, který díky prochcání již nefunguje, a přišel jsi o všechny kontakty v něm.
BRATŘI VE ZBRANI – Okomentují to: „To ale musel být včera pořádný mejdan, škoda, že jsem se nemohl taky zúčastnit“, Pomohou ti otočit matraci, aby to nebylo vidět, a vezmou si z toho ponaučení, že po pařbě není dobré nechávat si telefon v kapse.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ - Jsou naštvaní když se jim neozveš „celý“ týden.
BRATŘI VE ZBRANI – Jsou rádi, že tě vidí naživu a v pořádku klidně i po mnoha letech a rádi s tebou pokecají o čemkoliv, co se za tu dobu přihodilo.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ – Nikdy se tě neptají, jestli nemáš něco k snědku
BRATŘI VE ZBRANI – Sežerou ti i bez ptaní cokoliv, co u tebe najdou

CIVILNÍ PŘÁTELÉ – Dojedou pro tebe na záchytku, zaplatí to za tebe, ale pak tě strašně dlouho poučují, že to cos udělal, bylo opravdu hodně špatné a příště by se to nemělo již opakovat.
BRATŘI VE ZBRANI – Budou na záchytce sedět s tebou: „Sice jsme to asi trošku podělali, ale ta sranda za to stála!“

CIVILNÍ PŘÁTELÉ: Ví o tobě jen pár věcí ze života
BRATŘI VE ZBRANI: Když na to přijde, jsou o tobě schopni napsat knihu se všemi detaily tvého života
.
CIVINLNÍ PŘÁTELÉ: Nechají tě na holičkách, pokud jsi něco provedl a je to podle ostatních tak správné.
BRATŘI VE ZBRANI: Podpoří tě a ještě nakopou zadek těm civilům, co tě nechali na holičkách.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ: Zaklepou a budou čekat u dveří až jim přijdeš otevřít.
BRATŘI VE ZBRANI: Otevřou si sami, sednou si do gauče, pustí televizi a zařvou na tebe přes celý dům, jestli bys jim nepodal z lednice pivo.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ: Zažili s tebou několi životních zkušeností a zážitků.
BRATŘI VE ZBRANI: Celý život s nima je jedna velká životní zkušenost a zážitky na celý život, o kterých se většině civilistům ani nezdálo.

CIVILNÍ ŘÁTELÉ: Seberou ti poslední drink, když už jsi moc opilý, objednají taxík a pošlou tě domů, aby nebyla zase ostuda.
BRATŘI VE ZBRANI: Koukají se, jak se jistě opíjíš, když už nemůžeš, koupí ti drink a škodolibě čekají, kdy úplně odpadneš nebo se celý pozvracíš, pak tě odnesou domů a uloží do postele.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ: Řeknou ti o tom, když tě někdo někde pomlouval.
BRATŘI V ZBRANI: Rovnou vymlátí duši z toho, kdo tě pomlouval.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ: Budou se zajímat, co s tím mrtvým tělem budeš jako dělat.
BRATŘI VE ZBRANI: Na nic se neptají, navrhnou ti, jestli nechceš pomoct to mrtvé tělo někde zakopat.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ: Budou ti říkat „kámo“ jako symbol přátelství.
BRATŘI VE ZBRANI: Budou tě oslovovat „idiote“, „magore“, „kokote“, „p*čo“, apod. jako symbol důvěry a přátelství.

CIVILNÍ PŘÁTELÉ: Toto vlastně vůbec nepochopí a budou to víceméně ignorovat.
BRATŘI VE ZBRANI: Ihned chápou o čem je řeč a budou sdílet se svými kolegy.

R/vojáci
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 18. bře 2019 17:09 #9551

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VOJÁK.

je osobou, sloužící ve vojsku buď za žold ( profesionální voják), nebo je do vojska odveden v rámci branné povinnosti. nazývá se branec, jeho plat /žold/ je spíše symbolický.

VOJSKO.

je děleno na jednotky, je děleno přísně hiearchicky a také tak řízeno.

VÝCVIK.

Každý voják projde základním bojovým výcvikem řada z nich poté slouží v nebojových částech (administrativa, logistika, školství, zásobování, zdravotnictví atd.

VOJÁCI BÝVALÍ.

Používají název "veteráni" ... jako veterán se označuje i voják sloužící zpravidla v armádě delší dobu jak 6-10 let.

VOJÁCI ZÁLOŽNÍ.

Podle věku jde o vojky vycvičené, zpravidla do 60.let - jsou volání do služby v rámci MOBILIZACE. Do věku 40 let jsou povolávání na pravidelná, nebo nepravidelná cvičení. V ČR jsou součástí pravidelného profesionálního vojska a dostávají zvláštní odměnu.


ROZDĚLENÍ VOJSKA.

PĚCHOTA /infanterie/- slouží především k obsazení dobytého území, je podpůrnou složkou ostatních, útočných částí Dnešní jednotky se přesunují na bojiště ve vozidlech; v samotném boji zpravidla pěšky.vykazují největší ztráty na živé síle.

JÍZDA / kavalerie/- vojáci se pohybují na hřbetu koně- dnes v tzv. OBVP - obrněných vozidlech pěchoty.

DĚLOSTŘELECTVO / artilerie/ vojáci obsluhující děla nyní i raketomety - ničí nepřátelské cíle na velkou vzdálenost.

ŽENISTÉ / sapéři/ - zajišťují konstrukce provizorních staveb, mostů, zákopů- kladou miny nebo je odstraňují.

ZDRAVOTNÍCI /poskytují lékařskou pomoc v míru i boji/

SPECIALISTÉ / doplňují potřeby vojsk- odstřelovači, návodčí palby, obsluhy radarů, jazykáři- psychologové k výslechu zajatců, hloubkový průzkum atd.../

SPOJAŘI / vojáci zajišťující spojení mezi velením a vojskem -štáby- jednotkami mezi sebou/.

Velmi kráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 07. kvě 2018 09:01 #7739

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
GENERACE NA PADÁCÍCH, VÝSADKÁŘI

Vojáci generace poválečné...

Dokument z roku 2015.

Seskok parašutistů Koubek, Jehlička a Kaplan ze stratosféry.

vyhledal redaktor Luboš Faitz
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.258 sekund