Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Právo a psychologie všedního dne.

Právo všedního dne. 06. čen 2022 17:34 #15048

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
2.června Slovácko navštívil KOMIK Pavlásek...

Před časem i "nadějný politruk TOP " původem z Etiopie...v současné době trestně stíhaný za opakované znásilnění nebo pokusy o něj...

Na Slovácku "etiopské praktiky seznamování zkusil" - dopadl na hromosvodné vedení ... "dostal prostě na budku"... plakal a žaloval .."povím, povím, psík kopnutý do pxdxle"...

Morava si oddechla, má svoji HRDOST a ČEST!

KAVÁRNIČKA POTRESTÁNÍ MORAVANA dosáhla, zachvátila ji hrůza...

ale ...

ŠEL DEN ZA DNEM.. .

VÝSLEDEK:

MORAVA SI UMÍ SVOJE DĚVČICE OCHRÁNIT, TOMU POLITRUCI pražští i jiní, VĚŘTE!!

R/1

4.6.2022 napsala nám rodilá Moravanka...

Na Slovácku bereme hodně jinak obtěžování děvčat, žen a vůbec se na to díváme jinak.

Když někdo cizí začne mluvit do dívky nebo ženy, když je neodbytný, když dokonce je jeho chování nepříjemné, možná i arogantní s nádechem toho, že je tzv. "nad" svým postavením, funkcí a třeba i příjmem, pak to má pro něj špatné následky.

Obtěžování se tady bere jako velký prohřešek a řešení je rychlé a okamžité.

Je jedno, jestli je to přítelkyně, snoubenka, manželka, kamarádka. Stačí, když patří do okruhu přátel. Je prostě "naša"!

Dostane po paštěce nebo po čuni. Pořádně mířenou ranou. Hned. V ten moment se brání čest a volnost.

Patří to k povinnosti muže. A je jedno, jestli je to dělník, řidič, ředitel, ministr nebo dokonce nějaký velvyslanec.

Nejde o politiku. jde o to, že každý gentleman chrání ženu, aby jí nebylo ublíženo. Gentleman vždy chrání ženu při konfliktu.

Gentleman chrání i svou pověst.


Takže Dominiku, jestli to schvaluje pražská mužská populace a tam jsi za
hrdinu, tady na Slovácku to nezkoušej!
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 09. dub 2022 18:33 #14891

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Rozhodnutí pana prezidenta o udělení amnestie ( ostatně nejde o zneužití EXEMPCE) prvně , vzpomeňme "panovníka "Václava Klauseho," kdy omilostnil celou škálu trestně stíhaných v poslední dny své funkce ... a republika tak ztratila možnost návratu ..xxxx miliard...

Exempce.

Rozumí se jí "právní vyjimka" - především vynětí pachatele z působnosti orgánů činných v trestním řízení.

Exempci známe, právníci, jako hmotněprávní (absolutní) a procesněprávní ( ta působí jako překážka v pokračování v trestní řízení).

Exempce

ve smyslu právně tzv. "hmotněprávním" (někdy najdeme pod názvem idemnita)- je dána OSOBNÍM postavením pachatele.

Příklady:

Poslanec ( také "senátorů) hlasuje, nebo se jinak (projevem) v poslanecké sněmovně dolní, nebo "horní" - senátu... dopustí "odvážného projevu"... na vrcholu indemnity stojí pan prezident.. (ten může všechno...)... právně řečeno" je beztrestný absolutně.."

Procesní exempce (můžeme ji nazvat také imunitou)- neznamená, že by se dotyčný pachatel /ka/ nedopustila trestného činu (skutek trestným zůstává!!!), ale v postupu k případnému odsouzení brání "překážka" Může být dočasná.. uveďme si příklady:

-milost nebo amnestie prezidenta republiky

-promlčení trestního stíhání ( uplyne více jak 20 a více let od spáchání trestného činu vraždy např...)

- diplomatická imunita

- nedostatek věku

. není dán souhlas poškozeného (rodina

Exempci známe i v platném právu církevním: jde o územní exempci ... je dána územím , na kterém subjekt žije...například kláštery (mužské a některé ženské) jsou vyňaty z pravomoci ( arci) diecézního , (arci) biskupa.

Zdroj: autor příspěvku R/1 je absolventem právnické fakulty University Karlovy.

The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 04. dub 2022 16:58 #14873

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
28.března r.1946 byl schválen ústavní zákon č.57/1946 Sb. ratihaboval Prozatímní státní zřízení.

RATIHABICE

je právní výraz- jím se schvaluje dodatečně právní jednání; také právní předpis.

V případě, že je ratihabice vyžadována, znamená, že právní akt (který ratihabici vyžaduje), má pouze omezenou platnost. Kdyby nebyl ten který akt ratihabován, je neplatný. Takže plnou platnost získává tímto dodatečným schválením.

Jako občané se můžeme s ratihabicí setkat v řadě případů... velký POZOR!!!

Příklad:

Někdo jedná něčím jménem, ale překračuje svoji pravomoc. např. jménem jednatele společnosti, ale jednatel zapsán není a nemá PLNOU MOC. Jednatel mu tedy musí jeho jednání schválit zpětně; potom je jednatel právním jednáním vázán. Stane se tak "ex tunc"- nikoliv od okamžiku svého schválení, ale od okamžiku jednání jeho jménem.

Ovšem!

Pokud k ratihabici nedojde, je ta osoba, která překročila své oprávnění za následky odpovědná a strana druhá je oprávněna na ní vymáhat vzniklou škodu!

Druhý případ se vztahuje na náš Senát.

Je-li rozpuštěna Sněmovna (dolní komora Parlamentu ČR), přijímá Senát (horní komora Parlamentu), tzv. "zákonná opatření Senátu"- ta platí do doby, kdy ještě není nová Poslanecká sněmovna ustavena.

Nová poslanecká sněmovna musí "zákonná opatření Senátu schválit, jinak přestávají platit ex nunc- dnem jejich neschválení.

Aby ale nevznikl chaos, mají do doby neschválení platnost a závaznost jako zákon klasický...

Zdroj: Ústava České republiky ( upraveno, zkráceno, přepracováno pro laiky... R/1)


Prozatímní státní zřízení.

Dočasné štátné zriadenie.

Československá republika 1939-1945

Hymny: "Kde domov můj a nad Tatrou sa blýska

Motto: "Pravda vítězí/ Pravda víťazí

Sídla: de jure (právně) Praha

Paříž (1939-1940)

Londýn (1940-1945)

Košice (1945)

Jazyky rovnoprávné- čeština a slovenština

Státní útvar:

exilová vláda

prezident: dr. Edvard BENEŠ

vznik: 21.března1939 (Ústřední výbor zahraniční akce)

zánik: 28.října 1945 ustavující schůze Prozatímního Národního shromáždění

Chod Prozatímního státního zřízení byl financován na základě úvěru; ten poskytla exilové vládě vláda Velké Británie....

co jsme se na ZDŠ neučili.. co se dnes moc "nenosí?"....

Finanční smlouva mezi vládou Velké Británie a Československou prozatímní vládou z roku 1940.

25.října 1940 si exilové vláda půjčila na postavení a organizaci československých jednotek ve Velké Británii první válečný úvěr ve výši 7.5 milionu liber. Půjčka byla zaručena veškerým zlatem Československé národní banky uložené v oné době v Bank of England (26 tun zlata).

Z této částky byla financována politická a vojenská činnost československého exilu-nákup zbraní z USA a následné vyzbrojení branných sil v průběhu války.

Československý odboj v zahraničí a armád v zahraničí tak byly financovány z v l a s t n í c h prostředků!!

Po skončení války se počítalo s tím, že poskytnutý úvěr Československo uhradí z německých válečných reparací.

Československo však žádné reparace od Německa (ani od NDR, ani Spolkové republiky Německa) nikdy neobdrželo!

Co jsme nikdy nevěděli:

Velká Británie po roce 1948 požadovala po Československu splacení tzv. Mnichovského úvěru.

Výrazem "Mnichovský úvěr" je označován finanční úvěr poskytnutý Velkou Británií Československu po uzavření "Mnichovské dohody. "

Československo bylo zrazeno a bylo nuceno si půjčit 30 milionů liber šterlinků na kompenzaci ztrát- ty Československo utrpělo vlivem Mnichovské dohody. Určeny byly k překonání hospodářských těžkostí spojených s odstoupením Sudet nacistickému Německu....

Československo nakonec dostalo jen 10 milionů z toho 4 miliony jako "dar za odstoupení Sudet" a zbylých 6 milionů liber jako úvěr...

Sjednám byl úrok ve výši 1%...

15.března 1939 - okupace Čech a Moravy- vyčerpáno z úvěru 6 milionů liber 2.5 milionu liber.

Zbylo:

3.5 milionu liber- z nich vznikl "československý fond" ( Czecho Slovak financial claims fund)- spravovalo jej britské! ministerstvo financí a sloužil? k zaplacení "závazků československé vlády a některých československých občanů (kterých???) vůči věřitelům britským...

Zdroj: Stanislav Motl. Kam zmizel zlatý poklad republiky. Rybka publisher,2003 ISBN 80-86 182-69 X....

pokračujeme k úvěru v roce 1940....

Británie také po Československu požadovala náhradu za majetek znárodněný britským občanům, kteří žili před válkou v Československu.

Československo zaujalo názor, že náhradu nevyplatí, protože západní státy neoprávněně zadržují československý podíl zlata , nalezeného po válce v solných dolech Merkses- (jednalo se o 227 tun zlata Německé říšské banky...značná část zlata bylo zlato ukradené nacisty v okupovaných evropských zemích...

K britskému požadavku se přidaly i Spojené státy americké- rovněž požadovaly náhradu za znárodněný majetek bývalých československých občanů, kteří přijali občanství USA...(jednalo se především o rodinu Petschkovu ) ... připojíme pojednání "Petschkův palác, jako mučírnu Gestapa!

V roce 1982 byl již demokratický hospodářský systém Československa natolik silný, že si mohl dovolit uhradit Velké Británii 24 milionů liber...Spojeným státům 84,5 milionů dolarů...

Československu poté bylo vráceno 20.2.1982 pouze 18,4 tun zlata...

Zdroj:

Miloslav Bednář: Drama zlatého pokladu republiky a jeho výklad...

Upraveno, zkráceno - pouze fakta R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 08. bře 2022 17:31 #14779

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Březen 1849.

Císař František Josef I. vydal v Olomouci ÚSTAVU, tzv. Březnovou či Stadionovu. Stalo se to v Rakouském císařství ( viz události roku 1848).

Ústava nikdy nenabyla účinnosti a byla 31.prosince roku 1851 zrušena tzv. "Silvestrovskými patenty"

Pro Čechy měla svůj význam: některé její principy (rovnost před zákonem) , zrušení poddanství, zásady občanského práva a obecní samospráva), zůstaly zachovány.

Revoluční novinář vedl v oné době satirickou příloho Národních novin zvanou Šotek.

V ní Březnovou ústavu kritizoval, byl postaven před porotní soud, kde se obhájil...

Soudnička.

Karel Havlíček před porotou:

Nu, však my budeme co nevidět tu naši konštituci po kusech probírat, abychom poznali, co přece máme, a protož nebudeme teď pana Havlíčka článek široce rozkládat. Pan císařský prokurátor ho obžaloval, že chtě tupením a úšklebným vypisováním naši ústavu v opovržení uvést. ale pan Havlíček, nezvoliv si k tomu advokáta žádného, dokázal mu velmi důkladně, že to neučinil. Nejdřív se odvolával na paragraf, podle kterého byl obžalován, a v tom stojí, že nesmí být nikdo tupením, nebo úsměšným nebo nepravým a úsměšným popisováním konštituci v opovržení uvádět; potom okázal, že to není nepravé, co napsal aniž co úsměšného; vtip, žert a podobenství že ale nejsou proti zákonu , když se s pravdou srovnávají ;dále dotvrdil ze samých císařských prohlášení či manifestů, že neměli ministři žádného práva sněm rozpustit a konštituci udělat.

Konečně řekl také několik pěkných slov k porotníkům, jako "Pánové, dnešní den vám podává první pád, abyste rozhodli mezi korunou a jednotlivých občanem ... dnes stojí velmi slabá strana proti velmi silné moci; jednoduchý spisovatel proti vládě. Pan prokurátor navrhuje, abych byl na 14 dnů do vězení dán. Rád bych nejen dvě neděle, nýbrž dvě léta ve vězení seděl, kdyby to byla pravda., co pan prokurátor tvrdí, to jest, kdyby byla konštituce tak dobrá, aby byl můj článek lež, Jí jsme napsal, co mohu před svým svědomím zodpovídat a proto vás žádám bez prošení o milosrdenství, abyste též vedle svého svědomí nade mnou rozhodli. Doufám ostatně. že ta vláda, která mne nyní obžalovala, brzy bude sedět sama na lavici obžalovaného, na které nyní já sedím a přál bych jí jen to, aby na ní mohla sedět s čistým svědomím, jako já..."

na to předložil předseda celého soudu porotníkům otázku: ..."jest obžalovaný vinen tím, že chtěl skrze vůj článek "výklad ústavy" tupením nebo nepravým a úšklebným popisováním ústavu v opovržení uvést?"

Porotníci odešli se radit do vedlejší sednice; za 10 minut se zase vrátili...( když je věc nejistá, nejasná, zapletená, radějí se třeba i několik hodin!) předseda položil pravici na srdce a četl tento úsudek:

"Na mou čest a svědomí před Bohem a před lidmi jest výpověď porotníků : "NEVINEN"!

Hojně shromáždění posluchači dali se radostí ovšem do hřmotného tleskání a provolávání, protože bezpochyby každý z nich cítil: "Také bych byl také usoudil"!

"Hm, to je všechno hezky- řekne snad laskavý čtenář zde, onde- ale jakž pak je to? Což má jenom spisovatel právo býti souzen od poroty? A my druzí nespisovní lidé nic?"

připravila redaktorka O.F.
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 05. úno 2022 12:57 #14657

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co je KONTRASIGNACE??

Vystoupení předsedy vlády ČR s prohlášením, že kontrasignoval rozhodnutí prezidenta ČR ke jmenování člena Nejvyššího správního soudu...

Kontrasignace pochází z latiny a znamená česky "spolupodpis"- jako předpoklad závaznosti určitého druhu rozhodnutí. Je známá asi více jak 1000 let. V peněžnictví známe např. "kontrasignaci šeku".

Předseda vlády dnes užil výraz podle Ústavy České republiky při výkonu pravomoci prezidenta republiky Ústavní pořádek České republiky zná i i když vyjimečně kontrasignaci "pověřeným členem vlády.."

Zdroj. Ústava České republiky


R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 03. úno 2022 18:24 #14652

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Psychický stav populace EU v roce 2022...

Nedávno jsme zveřejnili skutečný FAKT - psáno z Bruselu, asi 30 % evropské dospělé populace má psychické problémy, bloger Fendrych jásá, jak horlivě národ český vstupuje do "suchého měsíce", ale, jak kdysi plakal pan Havel, "český národ nejásá, český národ je tak nějak marod..."

Tak jsme vytáhli z knihovny materiály, zabývající se psychikou a také tím "něčím" kolem.

A ejhle! Moderní historie látek jejich základním rysem jsou výrazné změny vnímání, nálad a vědomí začíná již rokem 1938, kdy Albert Hofmann syntetizoval LSD. V roce 1943 jej sám na sobě vyzkoušel.

Padesátá léta psychedelika zkoumala; v roce 1965 bylo publikováno již více jak 1000 klinických studií na více jak 40 000 lidských subjektech zpráva zní:...LSD, psilocybin sporadicky i ketamin vykazovaly terapeutické účinky na pacienty s úzkostí, obsedantně - kompulzivní poruchou, depresí, závislostí i sexuálními disfunkcemi...

Exkurz:

- obsedantně- kompulzivní porucha / z latiny "sedo" sedět doslovně : "posedlost"- ve druhém tvaru latinsky "compello,compulsum - "pohánět"- je poruchou duševní, neurotickou,:. kdy jedinec cítí potřebu provádět určité rituály (kompulze) . Problém je v tom, že se tak děje v míře, jenž vyvolává strach a kdy je ohroženo normální fungování člověka...

/obsese/ je stavem, nechtěných, vtíravých, opakujících se myšlenek , neodbytných.

Příkladem kompulze patří neustálé mytí rukou, počítání věcí či neustálá kontrola, zda jsou zamčeny dveře etc... k těmto činnostem dochází tak často, že negativně ovlivňují každodenní život- přitom si postižený jedinec uvědomuje, že jejich jednání nemá smysl... ale, postižení většinou nevyhledají pomoc odborníka, potíže sami vnímají jako negativní ale! stydí se za ně...

V dostupné nám literatuře zatím není příčina poruchy známá. Někteří autoři mají zato, že rizikovým faktorem může být stres, další, že je může vyvolat infekce... ( vtírá se myšlenka, zda se nějakým způsobem může/ nemusí projevit COVID-19 a opatření s ním související...) pozn.redakce.

Obsedantně - kompulzivní poruchy se objevuji v určití fázi života (celosvětové populace) kolem 2.5 % a to před 20.rokem života - ve stejné míře jak u mužů i žen.

Zdroje. anglická Wiki- vlastní překlady. R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 27. led 2022 18:26 #14630

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Týden,

jenž nás na Moravě čeká

zahájíme jej učebnicemi Sociologie let studentských na právnické fakultě University Karlovy v Praze - návazností na: obřady iniciační.

Pravdou je,

že "Sociologii "tehdejší politický režim nakloněn nebyl, nicméně ani Universita Karlova ( víte, mnozí, v kterém roce byla založena??? sociologii pominout nemohla.)

Obřad iniciační:-latinsky "initiatis"- slovní základ "initiare" - zasvěcovat do něčeho...

- je obřadem, kdy je jedinec uváděn do nového společenského postavení. Do role nové. Stává se to jen tehdy, pokud jedinec dosáhne způsobilosti, stát se jejím členem.

Role:

a) sdílené "zasvěcení prováděné společností, společenskou skupinou /např. náboženskou sektou/ ve chvíli způsobilosti příslušné osoby, stát se jejich právoplatným členem

b) velmi specifické antropol. hledisko:

1) odděluje dvě životní období člověka - připravuje jej na novou životní úlohu

2) nebo: začleňuje jedince do jiné sociální skupiny, než do které dosud patřil

V řadě případů jde o oba body Takové případy mají specifický termín: obřady přechodu (anglicky "rite of passage francouzsky "rite de passge".

Exkurz:

Výše citované termíny prvně použil A.van Gennep (1909) a stanovil je jako různá období života: narození, pubertu, vstup do manželství a smrt. Prvním iniciačním obřadům patří první tři a druhému obřady pohřební.

Prakticky všechny společnosti oslavují přechod chlapce nebo děvčete z věku dětského do světa dospelých. Zhruba stejné jsou i hranice- iniciační obřady u chlapců se obvykle stanovují na 13-15 let , u dívek nastává tento okamžik jejich první menstruací.

Iniciovaný jedinec se tak stává pravoplatným členem sociální skupiny ( má právo se ženit, vdávat, disponovat majetkem, může nebo dokonce musí! změnit bydliště...

V Asii a Americe se iniciovaní mladíci stěhují od matky do společných domů mužů, v Africe se někde chlapci stěhují ke strýcům ze strany matčiny... pozn. redakce).

Některé obřady iniciační používají přechod zvýrazněný , to tím, že se společně iniciované osoby stávají současně členy zvláštní skupiny, nazvané "věková třída".

Věková třída:

- existuje zejména u mnoha národů afrických- jejich vliv na sociální strukturu je srovnatelný s příbuzenstvím. Členové jedné věkové třídy se stávají "pokrevními bratry"- obvykle do sňatku spolu žijí a vytvářejí vlastní politické organizace. Afričtí Masajové dokonce i organizace vojenské.

Obřady iniciační zvláštní:

- uvádějí vybrané jedince do sociálních skupin se specifickým posláním- známe tajné společnosti v Africe šamani, kouzelníci), v Americe (medicinské společnosti, profesionální kasty...ale i v celém světě...jednotky zvláštního určení, zpravodajské služby. etc.)

Jak obřad iniciační probíhá?

- dělí se na několik aktů, od sebe časově oddělených, zpravidla takto:

1. období zkoušek (výuky)- novicové jsou vystaveni různým druhům útrap, např. jsou odděleni od kolektivu a iniciovaní se zasvěcují s tajnostmi světa /zkušenosti praktické, znalosti obřadů, mýtů apod.

2. fyzická operace těla inciovaného - nejznámější je obřízka u chlapců a odstranění klitorisu u dívek /Afrika, tropická Asie a Austrálie / - v Oceánii vytloukají některé národy iniciovaným řezáky, následuje tetování případně skarifikace (pojednání na konci článku..)

3. trvání obřadu iniciačního může trvat několik dnů, ( afričtí Pygmejové), i léta Bakongové v Africe... pro většinu národů platí, že iniciovaný jedinec dostává společně s novým sociálním postavením i nové jméno; jeho povinností je k tomu přizpůsobit osobní i sociální chování.

Obřady iniciační probíhají stále:

- obřízka u Židů a muslimů

- křest a konfirmace u křesťanů

- přijímání kandidátů do politických stran a další...

Obřady iniciační v jednotlivých jazycích:

Anglicky: initiation ceremony

Francouzsky: cérémonie ď ínitiation

Německy: Initiationsriten

Italsky: rito d´iniziazione

Zdroje: vlastní překlad převedený do poznámek ze Sociologické encyklopedie a literatury Wing, S.J. van:Etude Bakong, Bruxelles 1938, okrajově Bradfield, R.M.: A Natural History if Association, London 1973, Gluckmann, M:Politics Law and Ritual in Tribal Society, Chicago 1965 a další...

Skarifikace (zjizvení) - encyklopedické vysvětlení:

- je umělecký způsob zdobení lidské kůže. Je tvořen např: vypalováním ornamentů do kůže (tzv. branding), nebo vyřezávání ornamentů do kůže (tzv. cutting) nejvíce však tetováním ( tzv. tattoo).

Kdy se užívá?

- jako přechodový rituál v dospívání, nebo k vyznačení emocionálního stavu (smutku, starosti, blahobytu nebo naopak pohody ( kmeny australské domorodé, kmeny v okolí řeky Sepik na Nové Guineii).

- "branding" byl historicky užíván k označení otroků a kriminálníků na viditelné místo...

- Maori ( Nový Zéland) popisovali obličeje inkoustovou barvou, tetování známe jako "moko"- sloužilo něco jako podpis nebo dnešní "občanka"...

- v některých kulturách sloužilo tetování u žen jako známka zralosti a touhy mít děti...

- v obličejovém zjizvení vynikali Hunové

a... důstojníci C. a K. a němečtí císařští měli jizvy z šermu na tváři jako znaky chrabrosti...

zdroj: česká WikipediE, upraveno, zkráceno...

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 20. led 2022 17:50 #14595

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co znamená "exkomunikace" (latinsky ex- commumnicare?)

Vyobcování - spíše vyloučení ze svátostného společenství církve. V praxi : vyloučení z možnosti přijímat a udělovat svátosti. Má i určité vyjimky. Ovšem, je jedním z nejtěžších trestů používaných církvemi...

Poznámka redakce:

Církev nikdy nepoužívala fyzických trestů. Pokud někoho odsoudila, příklad Mistra Jana HUSA, předala jej v "výkonu trestu" právu "světskému"... Hovoříme zde o církvi katolické.

Exkomunikace a interdikt jsou v katolické církvi nejtěžšími tresty.

Exkomunikovanému je zakázáno:

- udělovat svátosti a svátostiny, svátosti přijímat

- podílet se aktivně na mši či jakémkoliv bohoslužebném úkonu

- zastávat jakýkoliv církevní úřad nebo službu, konat úkony z moci (úřední) církve

Exkomunikace má dvě formy:

Prvá je vyhlašovaná představeným - ta je brána jako z možných trestů a vzniká teprve vyhlášením- resp. oficiálním uložením

druhá nabývá platnosti ihned , okamžitě s vykonáním daného skutku.. s ní se budeme nadále zabývat:

Exkomunikace latae sententiae:

přeložili by asi laici jako :"exkomunikace automatická" je úkonem nastupujícím bez rozhodnutí představeného " vykonáním činu, i když je utajen". A aby to bylo ještě složitější, rozlišuje se exkomunikace vyhrazené a nevyhrazené.

- ty, o nichž rozhoduje výhradně Svatý stolec

- a ty, o kterých lze rozhodnout na úrovni diecézní...

zdroje: zejména slovníky církevního práva... WikipediE.. upraveno, zkráceno R/1

Nakonec KLATBA, jenž postihla i české panovníky...

ACHT.

byla říšskou klatbou Svaté říše římské... byla světskou obdobou klatby církevní.

Znamenala úplné vyloučení postiženého jedince ze společnosti... takový ztratil právní ochranu a byl považován za "nepřítele státu". Mohla být beztrestně zavražděna, nikdo ji nesměl poskytnout přístřeší a jídlo. její dům byl spálen, majetek propadl obci nebo státu. Manželka se stala vdovou a děti sirotky...

Acht .

se objevil už v právu římském, ale odvozuje se spíše od germánského zvykového práva ve 13.století. Mírnější forma byla stanovena soudem ( verfestung) a těžkým byl říšský acht.

Rozlišení a účel:

Verfestung sloužil jako prostředek donucení k dostavení se k soudu, platnost měl jen v tom kterém soudním okrsku a majetek obviněného dotřen nebyl. jakmile se obviněný k soudu dostavil, byl " verfestung" zrušen. Ale pokud se nedostavil do roka a do dne. byl "verfestung" vyhlášen pro celou říši přeměněný v t. zv. "aberacht "...

Podobný trest se vyskytoval v právu francouzském i anglickém- ale zde se rovnal "vyhnanství"...

Panovníci postižení achtem:

r.976 Jindřich Bavor - nebyl panovníkem českým, pouze do Čech utekl--

r.1276 Přemysl Otakar II.

r.1304 Václav II.

.....

Jindřich II.Bavorský, zvaný Svárlivý- také Hašteřivý - nebyl panovníkem českým- byl bavorským a korutanským vévodou, markrabě veronský- proslul jako oponent vlády otonských císařů- s nimi byl příbuzný... s Čechy měl společného pouze úprkem do Čech, o tom můžeme číst u historika Dětmara z Mersebirku následné:

..."Roku id Vtělení Páně 976 bavorský vévoda Jindřich, zbavený cti a vyobcovaný z církvěm uprachl do Čech. Zatímco pobýval u knížete Boleslava, císař proti němu vytáhl s velikým vojskem, ale vůči žádnému z nich ničeho nedosáhl.."

Co říká historie dále?

Císař byl "na hlavu" sbory českými poražen. Z Čech se stáhl... bývali Čechové statní jonáci!!!

R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 19. pro 2021 04:27 #14480

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST. /encyklopedický pojem/.Znaky občanské neposlušnosti:

- neposlušnost vládě je dána politickou, náboženskou, filosofickou či jinou obdobnou motivací- tou neposlušný občan své jednání vůči sobě okolí ospravedlňuje- je přesvědčen, že jedná správně,

- vyjadřuje tak úsilí o minimalizaci zásahu do cizích práv, případně zájmů, vzdání se násilí proti sobě, nebo jiným ( např. policejnímu zásahu, vojenskému nebo jinému vměšování do zájmů jiného státu apod.)

- základním znakem občanské neposlušnosti je ochota přijímat následné sankce.

POPIS OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI.

- účast (neúčast) na určitých shromážděních a zde vyjádření nebo nevyjádření se k určitým tématům (referendum), volby...

- emigrace nebo její odmítnutí

- odmítnutí amnestie ( trvání na řádném dokončení trestního řízení)

- odmítnutím pracovat (stávka)

- paralyzace správního řízení (detailním lpěním na byrokratických detailech)

- nevyvíjení patřičného úsilí ( pasivní resistence) - doplnění poznámkou redakce:

pasivní resistence- česky pasivní odpor - k němu patří stávky, bojkot, odmítání spolupráce, také omezení práce na nejnižší možnou míru- také přesné dodržování předpisů- v současné době hrozí pasivní resistence vládě u lidí odmítajících očkování- pokud musí vláda nakoupit plánované množství vakcín s omezenou dobou použitelnosti a "odmítači" budou užívat legální formy (nedostavení se , klamné vyplňování dotazníků...) budou náklady ve vztahu k efektu vysoké, časem neudržitelné... R/1

- zesměšňování symbolů

- neuposlechnutím výzvy např. policie, úřadů

- jinými způsoby podrývajícími autoritu (vrchnosti)

- vyjadřování nelojality... a mnohé další

CÍLE:

Občanská neposlušnost může mít charakter obranný ( povinný se vyhýbá exekuci nelegální prací či skrýváním majetku),

revoluční- vedoucí ke změně režimu, reformní...

Může být prováděna individuálně - zde má vláda možnost účinně zasáhnout, nebo organizovaně- př: pere-li se občan s městkou policií v Uherském Hradišti, je snadno přemožen a stíhán, pochoduje.li několik tisíc občanů v davu, bez roušek po Václaváku, je vláda bezmocná...a pokuta ve správním řízení organizátorovi nevymahatelná, nebo směšná, navíc vede účastníky k dalšímu odporu...

OBRANNÉ CÍLE:

- občané jsou nespokojeni s nízkou "vymahatelností práva" obecně, nízkou efektivitou boje proti korupcí a jiné...

OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST

je především zaměřená proti právním ustanovením a praktikám, vnímaných jako nesprávné - např: zneužívání kouření marihuany je chápáno většinou obyvatel jako nesprávné a hodné potrestání, jde-li o ohrožení dalších občanů (řízení vozidla, násilí), ale trest 20 let odnětí svobody za výrobu masti "na kolena" z konopí s sousedním státe je pokládáno za justiční zvůli.. etc...

Spojená nebezpečí:

- není-li odstraněna právní zvůle, obrací se postupně občanská neposlušnost i proti ustanovením neutrálním- občan na základě vzniklé averze k oficiální moci začíná vnímat i neutrální opatření jako úkor svých práv (viz současná odstupující vláda a její opatření k potlačení infekčních opatření...)

Občan poté usiluje o celkové oslabení režimu i prostředky radikálními ( viz upálení sebe sama na místě veřejném jako forma protestu...Palacha a další...)

Chápání legality a legitimity občanské neposlušnosti:

Z hlediska diktatury je projev občanské neposlušnosti vždy nelegální a je trestán. Soudně, vězením, nasazením na nucené práce, v mírnějších formách ve sníženém společenském uplatnění; v domě mimořádných opatření ( válka, vyjimečný stav) i trestem smrti.

V režimech demokratických se snaží ústavní systém důvody k občanské neposlušnosti minimalizovat a pro případ jejich legality občanskou neposlušnost legalizuje . Stává se tak v době, kdy odpor směřuje k ochraně práv, hodnost a principů chráněných tzv. "nadzákonními normami právní síly" - příkladmo Ústava, Listina práv a svobod, také "nálezy Ústavního soudu- i když v poslední době např. změna volebního systému prosazená soudcem Rychetským nejméně 1 milionem voličů jako demokratická a "ústavní" chápana není...

Historické příklady občanské neposlušnosti:

Radikálním typem je: přímá akce. Porušuje úmyslně zákon a morální požadavky. Aktivista takové akce očekává, že svým, fakticky málo významným činem, uvolní "skryté síly" a předpoklady " a masově vyvolá nové formy jednání a to povede k zásadním změnám... příkladem je atentát, kdy je představa, že: "malé zlo vyvolá velké dobro".

Příklad: " Vražda na tyranu není zločinem..."

Nenásilné, historické příklady občanské neposlušnosti:

- Sokrates

- američtí odpůrci kolonialismu (rok 1766)

- odmítnutí nařízené cenzury tisku (Londýn 1768-1771)

- indická kampaň ke zrušení solných zákonů a nezávislost Indie (1930-1931) Gándhí

- kampaň neposlušnosti v Jihoafrické republice (1951)

- protirasistické kampaně především v USA dosud...

Zdroje:

Oxsfordský slovník světové politiky , Ottovo nakladatelství s.r.o. Praha 2001, studijní materiály PF UK Praha, okrajově : Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě , Olomouc: Broken Books, 2014- přeložila Jaroslava Kočová ISBN 978-80-905309-2-B, přepracována pro krátký text s právními poznámka R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 08. pro 2021 17:05 #14456

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Bona Vacantia.

- označeno tzv. "prázdné zboží" nebo " zboží bez vlastníka " jako český překlad z latiny. Jak taková právní situace vzniká? Bona vacantia mohla být vlastníkem opuštěna, špatně uložena, většinou ale zapomenuta. Notáři se setkávají s majetkem zanechaný někým, kdo zemřel v závěti, nebo bez zákonné závětu, také nemá známé dědice.

jak se naloží s majetkem Bona Vacantia, záleží na platném právu; většinu majetku neznámého vlastníka je v držení státu (u nás nedořešené restituce), v případě, že byla sepsána závět a osoba v ní zemřela, rozdělení majetku z pozůstalosti dědicům určí tzv. "pozůstalostní soudů,

- může se stát, že se podnik, nebo nezapsané sdružení rozpustí a jeho majetek není rozdělen, nebo není rozdělen řádně,

- nebo když se majitel nemovitosti odstěhuje a jeho další pobyt není znám

- mnoho případů Bona Vacantia vznikne po válce ( vždy zůstane velké množství osob nezvěstných...)

- dodnes existuje množství vkladních knížek " na heslo", jejichž úspory jsou v péči finančních institucí a mnoho možných variant dalších,,,

Závěrem. máte každý přesnou vědomost o svých majetcích, pozemcích, kuponových knížkách, o příbuzných, žijících v zahraničí po kterých by bylo možno dědit a jejich majetku?? a znáte příslušné zákony té které země?

R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.200 sekund