18.května 2021

O kom se neví?

Robert ROGERS zemřel 18.květa 1795- americký koloniální hraničář, důstojník britské armády. Velitel proslulé záškodnické jednotky : "Rogers´  Ranger (Rogersovi rangeři)... autor dodnes platné příručky : "The  Ranger Handbook"...příručku dostávají na začátku výcviku vojáci amerických jednotek Rangers ...je vedena jako základ taktiky..

R/1 zdroj  vlastní překlad z originálu...

---------------

Nezadržitelně se blíží vstup v čísle 5000  Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha... Klubu s nejskvělejší organizací a velený generálem.... 

--------------

V čase "D",  roce "x",   cvičili krátce v Holešově budoucí plukovníci a dokonce generálové Kubánské republiky. 

 BYLI  TO  VOJÁCI!!!  Skvělí bojovníci, ukáznění, s výtečnou fyzičkou... 

---------

KUBA. 

Nachází se v severním Karibiku, (Karibské moře, Mexický záliv a Atlantský oceán. Jižně od Kuby leží americká Florida, Baham- západně britská Turks, Caicos a Haiti... severně od Jamajky , Kajmanské ostrovy.

Hlavní město HAVANA.

Dalšími velkými města jsou: Santiago de Cuba,  Camagüey, Holgoin, Guantanámo ,Santa Clars,

KUBA má rozlohu 110 860 km2 - i když je největším ostrovem Karibiku a druhým nejlidnatějším ( prvá je Hispaniola...

HISTORIE:

Ostrov Kuba byla obydlen  již ve 4 stolení před naším letopočtem, ve století patnáctém jej kolonizovali Španělé. 

1898 kolonizovali Kubu Američané a stala se fakticky americkým protektorátem.

Z této doby pochází" dohoda" o pronájmu základny Guantánamo.

1956 byl loutkový Batista sesazen - poté veden revolucionáře, Fidelem CASTREM. V roce 1962se Kuba stala předmětem konfliktu, jenž zachvátil  všechny vojenské složky světa a dostal jej do "předvečera "jaderné války".

KUBA je součástí Latinské Ameriky, je mnohonárodnostní, je zakládajícím členem OSN, G77, Hnutí nezúčastněných zemí, Africké, Karibské a Pacifické skupiny států, také Organizace amerických států.

Vyváží tabák, kávu a kvalifikovanou pracovní sílu...

-------------

ZPRAVODAJEC.

18.května 1968 jsme se naposledy rozloučili s důstojníkem zpravodajské služby, vojákem, brigádním generálem Josefem BARTÍKE /krycí jméno POSEIDON/. 

Působil ve druhém oddělení Hlavního štábu (první republika), později v československé exilové vládě v Londýně. Po roce 1945 byl politickém byru zpravodajství ministerstva vnitra.

V srpnu 1945 povýšen do hodnosti brigádního generála.

9.3.1948 zatčen, odsouzen k 5-ti letům "těžkého žaláře". Mírov , Pankrác, Ruzyně a Leopoldov.

Brigádní generál Josef BARTÍK byl VOJÁK, zpravodajec...

R/1

 

 

 

17.května 2021 A

Motto: 

 "Kdo jsi Čechem, prosím za to

předků slavných hlasy slyš,

český jazyk cti co zlato!

česky mluv a česky piš! 

autor neznámý.

r.1917 - Prohlášení 222 českých spisovatelů, novinářů a vědců, koncipované J.Kvapilem, bylo zveřejněno v agrárním listu VEČER. Vyzývalo české poslance rakouské říšské rady, aby reprezentovali smýšlení většiny českého národa a jeho touhu po sebeurčení a aby prosazovali plnou obnovu ústavnosti.

Poznámka:

Jaroslav Kvapil byl v oné době ředitelem činohry českého Národního divadla. (pozn.redakce). 

Manifest českých spisovatelů byl zveřejněn pod názvem Čeští spisovatelé českému poselstvu...poslanci podle manifestu přestat být loajální k Rakousku -Uhersku, podporovat práva českého národa a českého státu, případně odstoupit z Říšské rady...

R/1

První část MANIFESTU je proklamační, druhou část, věcnou, pro její aktualizaci v roce 2021 citujeme...

....na vás( zástupce československého národa budou  dnešek i zítřek  i budoucnost,  pohlížeti  a není sporu, čeho po vás žádají...Evropa demokratická Evropa národů svéprávných a svobodných jest Evropou zítřka  a budoucnosti.. Národ žádá po Vás pánové, abyste byli s touto velkou dějinnou chvíli, abyste ji věnovali všechny své schopnosti , abyste obětovali  všechny jiné zřetele, abyste v té chvíli jednali jako mužové nezávisí, mužové bez všelikých závazků a prospěchův osobních, mužové svrchovaného mravního a národního vědomí. Nedovedete-li učinit  zadost všemu, čeho národ po Vás žádá a co Vám ukládá, vzdejte se raději svých mandátů prve než na říšskou radu vejdete, a odvolejte se ke své nejvyšší instanci: k svému národu. V Čechách a na Moravě , v květnu 1917....

Zdroj: dobový tisk upraveno R/1

Na závěr Karel Havlíček BOROVSKÝ:

 

Nechlubte se, vlastenci, 

není to věc řádná,

že neteče odjinud

do Čech voda žádná.

 

Točíme-li se sudu

nedolévajíce,

zůstanou nám ve spodu

brzy jen kvasnice. 

 

Nechlubte se, nechlubte,

špatná je to sláva,

že vytéká do Němec,

všechna česká šťáva.

Vyhledala  R/7 

-------------

Noc z neděle na pondělí byla na Moravě ve znamení bouřky a dešťů.  Kdo dnes ven nemusí, nejde... Ale čas lze vyplnit i záslužnou prací... " vyžeňte" hospodyně do nepohody veterána a upečte výborný dort podle paní Anny BUREŠOVÉ (R/3). V rubrice MAGIE CHUTÍ,

Pojednání o KRYMU jsme dali na "Historii zapomenutou"...

-----------

 Na koho jsme nezapomněli:

Plukovník in memoriam Karel Knaifl.  /17.května 1914- Hořice- 24.července 1988/.

Bojový pilot RAF- zařazen v Anglii do 311.bombardovací perutě jako PILOT. Později zařazen do 138.perutě britské- dopravil na území  Protektorátu Čechy a Morava  výsadky :

- Silver  A

- Silver B

- Antropoid

Později zařazen do pobřežní ochrany-1943/1945 letecký a spojovací důstojník letectva./

Povýšen do hodnosti poručíka.

Návratem do Československa po válce  byl zařazen jako velitel pilotní škol v Olomouci.  Později, jako mnoho jiných z armády propuštěn i když částečně rehabilitován. 

Nositel řady československých i spojeneckých vyznamenání.

Plukovník in memoriam Karel Knaifl byl VOJÁK!

R/1