22.ledna 2022 A

Nadšenci Letectví otevřete si. prosím, podrubriku "novinky z pléna"... najdete tam mimořádně pěkné snímky, se jménem autora, názvy písní připojených s jejich interprety.. náměty nám přišly téměř současně od více našich čtenářů...

Rubrika bude ještě doplněna o jednu "třešničku" těšme se! 

R/2

----------------

Sobota 22.ledna 2022 je trochu číslem zvláštním. Ve Zlíně nádherným dnem zimním, v bělostných plochách se tmavou stuhou chemicky ošetřené komunikace. Sportovní střelnice Vršava ještě spí, už nespí náš "pardubický výsadkový potěr"- návštěvou u babičky....

Je sobota dvacátý druhý den měsíce ledna roku dva tisíce dvacet dva. Paní Alena (R/4) má v ranním bílém závoji filosofickou úvahu: 

"Pravdě sluší pevná klidnost a chladná prostota"

R/4

-------------

Co dneska? 

Dokončíme příběh mocného krále Evropy své doby... z jeho ložnice...a "co den přinese.." 

K dotazu čtenáře na další pokračování "příběhu vysazovače" autora kapitána v.v. Petra Suchomela... kapitán Suchomel pracuje na nové knize, času má málo, ale přislíbil třetí díl svých vzpomínek pro nás dopsat... těšme se! 

R/1

21.ledna 2022 B

Pranostika:

O svaté Anežce se od kamen nechce...

--------------

r.1438 bylo odhaleno a potlačeno chystané povstání proti Albrechtovi II. Habsburskému. Na českém trůnu byl korunován v roce 1438, zemřel za rok nato, když onemocněl na výpravě proti Turkům úplavicí ve vojenském táboře nedaleko Komárna. Několik měsíců po jeho smrti porodila manželka Alžběta syna Ladislava /známe jej z dějepisu jako "Pohrobka"./

r.1896 byl založen fotbalový klub SK Slavia Praha.

r.1898 pražský továrník - astronom amatér Josef FRIČ koupil od obce Ondřejov vrchol kopce zvaného Manda. Postavil tam a vybavil potřebným zařízením astronomickou observatoř - 28.října 1928 ji věnoval československému státu. Dnes zde sídlí Astronomický ústav Akademie věd České republiky.

Astronomický ústav Akademie věd je veřejnou výzkumnou institucí, zabývá se galaktickou a hvězdnou astronomií, výzkumem meteorů, sluneční astronomií a pohybem kosmických těles.  

r.1919 Polsko začalo vojensky okupovat Těšínsko které je součástí zemí Koruny české. Československým jednotkám pod velením generála Josefa Šnejdárka se podařilo Těšínsko dostat zpět pod kontrolu československé vlády. Píše o tom v knize "Co jsem prožil" vydalo Naše vojsko, ISBN978-80206-1868-9.

r.1930 se na křižovatce Václavského náměstí v Praze (Jindřišská a Vodičkova ulice) rozsvítil první světelný semafor v Praze. 

21-22. ledna r.1933 zahájil poručík 43. pěšího pluku  v Brně propuštěný z armády pro své fašistické názory Ladislav Kobsinek , přepad kasáren v Brně (případ je znám jako Židenický puč) - více VYKOUPIL Libor Pravicový pučista, příklad Ladislava Kobsinka, také Moravská orlice z 21.6.1934 Dnes výslech Ladislava Kobsinka, Vojenský historický ústav Praha, Židenický puč...

Kobsinka byl po propuštění z armády nějakou dobu v psychiatrické léčebně, po zahájení puče z Brna utekl do Vídně, odtud do Jugoslávie a nakonec do Rumunska; zde zatčen a eskortován do Československa. V trestním řízení mu byl prvně uložen trest odnětí svobody na 6 let, státní žalobce se odvolal a Kobsinek byl odsouzen na 12 let...po okupaci Československa byl propuštěn, vstoupil do organizace Vlajka a velel jednomu oddílu  Svatoplukových gard. V roce 1944 získal německé občanství, po roce 1945 byl zatčen, odsouzen za kolaboraci na 12 let... po propuštění byl vyhoštěn do Spolkové republiky Německo, zde v roce 1988 zemřel.

Víte, co byly Svatoplukovy gardy? 

Svatoplukovy gardy byly údernými oddíly kolaborantů organizovaných ve Vlajce. 

Byly budovány podle nacistických útvarů SA ve vojenské organizaci- od družstva po  divizi. Základním útvarem byla rota (169 mužů včetně velitelského sboru. Původní plán byl postaven na 16-ti  pochodových plucích; ale nakonec bylo "odveden" jen několik set mužů..."Vrchním velitelem "Svatoplukových gard" byl kolaborant

Josef Rozsévač, krycí jméno  Jan RYS. Český fašistický fanatik, politruk, funkcionář mládežnického hnutí Vlajka. 

Neúspěšný student lékařské fakulty (studoval na ní 8 let a studium nedokončil Vlajka byla založena již v roce 1930, Rozsévač se do jejího čela dostal v roce 1936 a používal v ní pseudonym Jan Rys. 11.listopadu 1938 byla "Vlajka" zastavena a působila ilegálně jako "Mafie nového Československa - Vlajka".

V květnu 1945 byl Josef Rozsévač zatčen, souzen s dalšími kolaboranty a společně s dalšími dvěma "vlajkaři" Josefem Burdou a Jaroslavem Čermákem , popraven. /zdroj: Artep524/ - upraveno, zkráceno R/1

BULVÁR:

V roce 1542  /to nám to uteklo!) zasedl  anglický parlament aby legalizoval zákon připravený králem Jindřichem VIII.  King Henry the Eight- jako mladý byl mužem vysokým, štíhlým, sportovně založeným- říkalo se, že když přijel z celodenního honu, kde jezdil na koni, noc protančil. Hovořil plynul pěti jazyky a stal se následně jedním z králů Evropy té doby slavným...

Leč, postupem čas Jindřich VIII, "výrazně zvýšil svoji hmotnost" a zřejmě trpěl pokročilou dnou. Změnila se mu také povaha, z rozverného panovníka se stal panovník lstivý a krutý...Otázkou je, zda všechno tenkrát bylo  pravdou tak, jak dnes čteme a opisujeme...

Co historie zachovala pravdivě, je jeho šest žen.

Prvá: Katherine of Aragon. Kateřina Aragonská. 

Paní Kateřina se přijela do Anglie provdat. Nikoliv za Jindřicha VIII, ale za jeho bratra Arthura. Ten si sňatku neužil, zemřel a tak paní Kateřina, když už tam byla a k mání byl Jindřich VIII. se provdala ze něho. Chlap jako chlap...Otěhotněla a z velkého nadšení byla mrzutost. Na svět přišla holčička, princeznička Mary. Těhotenství se opakovalo, narodil se s velikou  slávou malý Jindřich, princ z Walesu.. ale za sedm týdnů zemřel. Král po potomkovi toužil, s paní Kateřinou se chtěl nechat rozvést- ouvej! byl katolíkem a zde to nešlo. Byl králem, nic mu v cestě stát nemohlo, zavrhl svoji příslušnost katolickou a založil si církev vlastní- církev anglikánskou a samozřejmě se ihned rozvést mohl. Ale s manželkou první žil celkem 24 let. Mezitím již volný, vzal si za manželku mladou Annu Boleynovou... paní Kateřina žila v ústraní, po deseti letech od rozvodu odešla k Bohu. Král netruchlil- jazykové zlí tvrdí, že se oblekl do žlutého, celou noc pil a tančil,,, kdo to dneska ví?

Druhá: (Anne Boleyn) Anna Boleynová

Paní Anna...černooká, s dlouhým, černým vlasem a prý měla i šest prstů. Daleko více nepřítel- ti králi donášeni, že mu je manželka nevěrná. Anglické trestní právo měl v oné době širokou škálu výslechových prostředků hodně vzdálených od tvrzení, že jde o prostředky humánní. Takže to "šágom marš".. první byl "po přiznání" popraven i její bratr.. Ona šla na popravčí špalek poslední... možná, že všichni byli nevinní. Zůstala velmi nadaná dcerka Alžběta ( z manželství trvajícího 3.5 roku).. již ve třinácti letech uměla číst a psát čtyřmi jazyky...

Třetí: (Jane Seymour) Jana Seymourová

Jedenáctý den po popravě paní Anny se král Jindřich ženil potřetí. Moc toho s novomanželkou nenarandil, spíše to vypadá, že paní Jana přijala výzvu k manželství povahou sobě danou, byla opakem divoženky Anny, tichá, pokorná, pečovatelská; do vládnických záležitostí nevstupovala. Nepopudila si pro hned proti sobě dvůr, jako její předchůdkyně. Navíc se velmi pečlivě starala o obě královské dcery- jak Mary, tak Alžbětu.  V té době byl Jindřich již Jindřich VIII. starý a některý z historiků oné doby napsal, že "král měl obličej "jako bramboru." Je ovšem nepravděpodobné, že se tak psalo za Jindřichova života... Zdá se, že Jindřich ženu třetí miloval, navíc mu porodila syna Edwarda. Královna se dlouho ze synka neradovala- zemřela dvanáctý den po porodu...tentokrát král netančil, uzavřel se do sebe a anglické království truchlilo s ním..

 

 

 

 

 

21.ledna 2022 A

Začala bitva o Khe Sanh - provincie Quang tri, Jižní Vietnam. Americká základna střežila demilitarizovanou zónu mezi Severním a Jižním Vietnamem  a silnice vedoucí na jih a východ. Útoku na základnu velel severovietnamský generál Giap- útok na základnu měl také odvést pozornost od připravované ofenzivy s názvem Tét. 

Generál Giap byl zkušený válečník, porazil v roce 1954 Francouze v bitvě u Dien Bien Phu (pozn.redakce). 

Útok na základnu byl zahájen po těžké dělostřelecké přípravě 304. a 305. severovietnamskou divizí ( koloem 17.000 vojáků, Američané stačili základnu posílit z jednoho praporu na 2 pluky (kolem 6 tisíc mužů; udrželi v chodu letiště. Obléhání základny trvalo až do 14.dubna 1968-teprve začátkem dubna se jim podařilo obklíčení základny prolomit. 

Ztráty: na straně Američanů bojovaly i jednotky Jižního Vietnamu s ztráty jsou zde vyčísleny přesně: 703 padlých, 2642 raněných a 7 nezvěstných...Vietnamců padlo odhadem na 5 000 vojáků  a 13 jich  bylo zajato. 

Po prolomení blokády byla zahájena velká vyčišťovací operace v oblasti s dalšími  ztrátami. Základna Khe Sanh padla definitivně do rukou Vietnamců 15.července 1968 poté padl Saigon. V samotném USA se odpor proti vietnamské válce prudce zvýšil a americké síly byly z Vietnamu staženy.

Zdroj: slovenská Wikipedie (upraveno, zkráceno, doplněno údaji z roku 1968) R/1

19.ledna 2022

r. 1354 Karel IV. osvobodil pražské obchodníky od cel vybíraných v německých městech zemí Říše.... poté ne 10.3.1354 nařídil, že pražští kupci mají mít stejné svobody, jako kupci "norimberští"...

r.1924 vyšel prvně obnovený časopis Českobratrské církve  evangelické - Český bratr.

r.1942 Reinhard Heydrich ještě žil...zrušil "občanský vyjimečný stav.. prezident Hácha jmenoval novou protektorátní vládu... premiérem se stal Jaroslav Krejčí.

Jaroslav  Krejčí.

Československý právník - narozen 1892na Moravě -druhý předseda československého ústavního soudu, skončil jako " předseda protektorátní vlády"...

Student gymnázia v Uherském Hradišti, později absolvent University Karlovy- doktor práv. Za protektorátu kolaboroval ve vládě Háchy.

Po válce zatčen. V soudním procesu navrhovaný trest smrti neprošel, byl změněn na 25 let. Zemřel v roce 1956 .

Další články...

  1. 18.ledna 2022