27.ledna 2020 B

S předstihem jsme zveřejnili pozvánku na KOŠT SLIVOVICE. Koná se dne 8.2.2020 v moravské oblasti, obci SPYTIHNĚV.../ nadaleko Napajedel a Uh.Hradiště/.

Pro MORAVANY je  společenskou událostí; nikoliv místem setkání s politruky! 

Vzpomeňme na Polešovice ! Tam byl jenom  KOŠT VÍNA... slivovica ! jde "daleko rychleji"...

R/1

-------------------

27.ledna 2020 A

Zapálili jsme svíčku.

Je podvečer Mezinárodního dne památky obětí holokaustu. Vyhlášen v roce 2005 Valným shromážděním OSN.

27.ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen koncentrační tábor Osvětim- Berezinka.

------------------------

27.ledna 1540  byla vzata na nebesa italská zakladatelka řádu sv. VORŠILY- svatá Angela Merici.

Žila v rozkvětu renesance, rozkvětu italského umění, v době velkých objevů- žila společně s Michelangeme, Kryštofem Kolumbem, Mikulášem  Koperníkem- světců Terezie z Ávily, Ignáce z Loyly... Františka Xaverského...

pokračování

27.ledna 2020

r.1943 - Americké letectvo podniklo první denní nálet na Německo. Cílem byl přístav Wilhelmshaven.

Pojedete -li, jako milovníci vojenské historie do Německa, navštivte ten přístav v Dolním Sasku. leží na břehu Severního moře, v zálivu Jedebusen.

V roce 1869 zřídil zde válečný přístav pro nově budované pruské námořnictvo pruský král Vilém I. Přístav je obrovský, město asi v počtu obyvatel Zlína.

Je zde největší základna německých námořních sil; takže pokud vytáhnete fotoaparát, celkem zdvořile, ale rozhodně si vás vylustrují...

---------------------

26.ledna 2020 B

r.1950  V ČSR začaly "Stavby mládeže" .

Mezi prvními byla stavba hutního kombinátu v Kunčicích u Ostravy.

Poválečná generace postavila hutě, vyhloubila doly, postavila přehrady, sídliště, nemocnice, kulturní domy. Zakládala komposty. Pomáhala při sklizni brambor.

Nosila "modré košile", zpívala při kytarách "budovatelské písně"... na nočních výmlatech se koupala nahatá v rybnících.. hned  po vojně se ženila, dostala novomanželskou půjčku, jezdila na dovolenou na Balt, Balaton, do Bulharska...

Ovšem - na banány stála frontu,...

Dnes?

Je nahnilé dostane se slevou v 19.30 v každém lepším SUPRU!!

Skvělá doba!

R/1

--------------