4.března 2021

Citát dne:

Strach lže a ty mu věříš.

Friedrich Nietzsche.

-----------------------

3.března 2021 C

 

2.února 2021 v 19.00 na Moravě,  v kontrolních místech nastoupila Armáda ČR  hlídku tvoří policista + 3 vojáci. Osobně zjištěno! R/1

Dnes připomínáme výročí českého příspěvku světové kosmonautiky... nový příspěvek redaktorky paní Olgy Friedrichové /R/7/ v OSOBNOSTECH / LETECTVÍ  plk.v.v. Ing. Oldřich  Pelčák.

Avizo Armádních dálkových pochodů včetně vyobrazení medailí za účasti...)

Plk. Robert Šlachta- ke dni 1.3.2021 máme potřebných 10.000 podpisů - podpisové archy jdou teprve na vybraná místa!  Ve Zlíně budeme avizovat 24 hodin předem!  

v téměř každé rubrice je novinka- včetně HUMORU!

R/1

3.března 2021 B

Církev o níž se hovoří:

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ.

Působí na územní České republiky, v roce 2011 se k ní hlásilo 51 936 obyvatel. Stala se tak největší protestantskou církví v zemi.

Historicky vznikla 17.12.1918, registrována je od 1.9.1991.  Statutárním orgánem je Synodní rada Českobratrské církve evangelické..

Historie:

Církev navazuje na dva církevní evangelické směry- augsburského  ( také luterského) vyznání a pozdější helvetského (reformovaného ) vyznání. Obě  církve známe z českých dějin, byly povoleny Tolerančním patentem v roce 1781.

Připomeneme si z dějepisu:

Toleranční patent umožnil mimo jediného dosud povoleného vyznání římskokatolického legální existenci dalších tří křesťanských vyznání. Vydal jej "osvícený panovník Josef II. Stalo se tak 13.října 1781.

Požadavky unie evangelických sborů obou vyznání se ozvaly poměrně silně v roce 1848, k jejich sloučení došlo po vytvoření republiky - rozhodnutím zástupců všech českých sborů (generální sněm 1918).

Nově vzniklá unie chápala , kromě svých augsburských a helvetských tradic, sama sebe i jako pokračovatelku tradic české reformace husitského hnutí, církve podobojí i Jednoty bratrské.

Dnes:

Českobratrská církev evangelická navazuje programově na svoji prvou (domácí) i druhou, (světovou) reformaci. Také, že za své pravidlo víry a života uznává evangelium  Ježíše Krista. / Písmo Starého i Nového zákona/.

R/1 - zdroj- základní církevní údaje.

----------

3.března 2021 A

NOVĚ jsme připravili VZORY "Čestných prohlášení" pro vstupy do dalších okresů... najdete je v rubrice ZDRAVÍ/COVID FORMULÁŘE.

R/2

-----------------