EXKURZ:

KDYŽ VYRAZÍ STARŠÍ PRŮZKUMNÍK VÚ 7374 HOLEŠOV DNE 7.ŘÍJNA 2022 z Mělníku  NA HŘIBY... S REDAKTORKOU  R/7 ...

.....

8.října 2022 -2999 dnů...

Motto:

ve Zlíně patří pitná voda Francouzům, péče o sítě místním občanům... r.1999 pivovary Prazdroj Radegast "koupil" jihoafrický koncern Sab Miller... kdo v oné době v České republice vládl, která "partaj?"...

Nápověda:

ČSSD:

Miloš ZEMAN - předseda vlády od roku 22.07.1998-12.7.2002

Vladimír ŠPIDLA - 1.místopředseda vlády od roku 22.07.1998-12.07.2002

takže: 

Nechlubte se, vlastenci,

není to věc řádná,

že neteče odtamtud

do Čech voda žádná.

 

Točíme-li ze sudu,

nedolévajíce,

zůstanou nám  na  sudu

brzy jen kvasnice.

 

Nechlubte se, nechlubte,

špatná je to sláva,

 že odtéká do Němec

všechna česká šťáva.

 

Karel Havlíček Borovský.. připravila R/7

------------

Památný den sokolstva.

8.října je připomínkou roku 1941- tehdy říšský protektor Reindhard Heydrich  rozpustil  Českou obec sokolskou- její majetek úředně zabavil ve prospěch Říše...

V noci ze 7-8.října 1941 byla spuštěna tzv:" akce sokolská" gestapo zatklo všechny sokolské představitele ústředí, žup a větších jednot.

Mučeni, deportováni do koncentračních táborů...93 % z nich se již domů nevrátilo... Umučeno a popraveno  bylo 3 387 sokolů ...

Ví to nynější předseda vlády České republiky na srazech Sudetských  Němců???

 R/1

--------------

Sokolíci.

Šestého července na strahovských hradbách

stáli sokolíci, stáli sokolíci v dlouhých hustých

řadách.

V dlouhejch hustejch řadách  s vlajícím praporem.

Smutně přihlíželi, smutně přihlíželi na vrch za Břevnovem.

 

Na vrch za Břevnovem , směrem k Bílé hoře.

Smutně přihlíželi, smutně přihlíželi, kdopak to tam 

oře.

 

Oře tam Čechyně, máti naše drahá.

Ta  bán vyorává, ta nám vyorává naše stará práva.

 

Naše stará práva jsou tam zašlapaná.

Od našich nepřátel, od našich nepřátel jsou tam 

zašlapaná.

 

Orej, máti, orej, práva nám vyorej.

orej máti orej, práva nám vyorej,

až nebudeš moci, až nebudeš moci, sokola

zavolej.

až nebudeš moci, až nebudeš moci, sokola

zavolej.

Sokole!!

Sokola zavolej od slovanské brány,

sokola zavolej od slovanské brány,

on ti dopomůže, od ti dopomůže  zahnat naše

vrahy.

Zahnat naše vrahy do pekel,  kam patří,

zahnat naše vtahy do pekel kam patří,

a pak provoláme, a pak provoláme sláva

naší vlasti,

a pak provoláme, a pak provoláme sláva

naší vlasti!

 

Sláva!

 

Spějme dál, statně za sokolským 

praporem,

Pokud boj, neustál, v poutech úpí rodná krev.

Dokud boj stále zní, každý na svém místě

stůj.

A kdo se odrodí, čepelem na zrádnou hruď!

----------

zdroj.. zpěvník 

 

 

 

7.října 2022.... 2998 dnů ...

SVĚTOVÝ DEN ZA DŮSTOJNOU PRÁCI.

DŮSTOJNÁ PRÁCE svátkem zavedeným Mezinárodní organizací práce v roce 1999.

Taková práce probíhá v podmínkách jistoty, spravedlnosti, svobody a lidské důstojnosti.

Jsou chráněna práva pracovníků, dostávají spravedlivou odměnu, společně se sociálním zabezpečením.

KODEX PRÁV ZAMESTNANCŮ:

-svoboda organizovat se  a kolektivně vyjednávat o podmínkách své práce včetně odpovídající odmeny

- právo na ochranu proti diskriminaci

- ochrana proti nucené práci a zneužívání dětské práce

- mzda pokrývající základní životní potřeby zaměstnanců ( living wage)- mzdová  složka  za standartní pracovní směnu musí stačit na výdaje za bydlení, oblečení, jídlo, lékařskou péči a vzdělání

- zároveň by měla stačit i na volné využívání části finančních prostředků ( k vytváření úspor) 

Mzda ovšem (musí odrážet místní podmínky- její výše v jednotlivých zemích se může lišit a to dokonce v jednotlivých regionech jednotlivých zemí).

NÁROK NA MZDU POKRÝVAJÍCÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV.

Zdroj:  Mezinárodní organizace práce a "Worl Day for Decent Work (vlastní překlad) upraveno, zkráceno R/1

---------------

Nevíme, jak páni kolegové v Liberci,

ale:  Jump-tandem Prostějov píše:

...sice už nám přituhuje, ale stále skáčeme a to až do konce října!

soboty- neděle od 10 hodin do západu sluníčka (manifest je pro vás všechny otevřený od 09.00 hod)

-.. jako bonus skáčeme i v pátek 28.10.2022

... není zima, je jen špatné oblečení- takže si přibalte vrstvu oblečení, k tomu rukavice a užijte si krásné, podzimní výhledy...

NEBE SE ZAMYKÁ 29.10.2022 

-----------

z materiálů Jump-tandem Prostějov  R/1

 

 

6.října 2022 A

Pro pamětníky: 

6.říjen byl DNEM ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY- u 7.výsadkového pluku se slavnostními  nástupy, povyšováním,  udělováním medailí , slavnostním obědem- smůlu měla rota určená do stráže a hotovosti... byly v rámci 10 % stavu roty  povoleny vycházky .. 2% i mimo okruh posádky s návratem do 24-00 - hojně byly přijímány návštěvy....

Termín svátku byl odvozen od 6.října 1944, kdy naše útvary 1.československého armádního sboru  v karpatsko- dukelské operaci  pod velením generála Ludvíka Svobody překročily státní hranici...

Vojáci VÚ 7374 Holešov, příslušníci roty "B"- k našemu svátku vám blahopřeji... staršina.  

a vzpomínka velitele radiostanice, VZORNÉHO VOJÁKA, RADISTY 2.TŘÍDY veterána roku 1964 Karla BENDY, dnes poetického básníka naší redakce...

Zdravím Pavle,

Jak jsi psal ke dni Čsla. Měli jsme slavnostní oběd, kpt. Linka přišel
osobně pro mne do jídelny, vyzvedl mne a šel jsem s ním na oběd do
důstojnické jídelny na druhý oběd. 16.8. 1964 jsem udělal dvojku radisty,
třídní specialista. Na den armády mi byl udělen vzorný voják. Kpt. Linka
cestou do jídelny říkal, že dostal povolení vzít na oběd vzorné vojáky. Již
nevím jestli z roty jsem byl sám. Po dobrém obědě jsme uklízeli se směnou v
kuchyni. Kpt Valvoda nestihl oběd, přišel pozdě a tak mu kuchaři udělali
minutku.-

Poté jsme s ním měli pohovor o odminování Dukly. Pro mne zážitek.

Boj Karel

R/1, R/2