Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: HISTORIE ZAPOMENUTÁ..

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 29. říj 2021 06:04 #14296

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
26.říjen byl dnem vydání posledního z Benešových dekretů.

Historicky ale vydal prvý "DEKRET" protektorátní prezident JUDr. Emil Hácha- jím byla členům protektorátní vlády a dalším státním úředníkům nařízena "povinnost slibu věrnosti" Adolfu Hitlerovi a nacistické říši...

Benešovy dekrety vydal prezident Československé republiky během II-světové války a krátce po jejím skončení na osvobozeném území Československa.

Tehdy nebylo možno vykonávat zákonodárnou moc skrze Národní shromáždění.
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 27. říj 2021 18:56 #14284

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Bestie z Omahy: Když se z problémového vojáka stane vraždící monstrum

Ve válce jste zřejmě pod největším možným tlakem, takže se často dějí velmi nenormální věci i lidem, kteří jsou jinak běžní. Příkladem chování pod tlakem je svobodník Heinrich Severloh. Jeho jméno je známé proto, že při spojenecké invazi v Normandii na pláži Omaha osobně zabil nebo zranil více než 1000 amerických vojáků. Dostal přezdívku Bestie z Omahy a stal se tak pravděpodobně nejvražednějším vojákem 2. světové války.

www.dotyk.cz/magazin/bestie-z-omahy-30001020.html

R/6
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 20. říj 2021 17:02 #14258

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Navštívili jsme nově zrekonstruovaný vchodový srub „Krok“ tvrze Bouda

Minulý týden jsme měli možnost individuální prohlídky dělostřelecké tvrze Bouda, kde jedním z největších "taháků" byl nově zrekonstruovaný vchodový srub „Krok“, který byl cca před 2 měsíci dokončen. Návštěvníci tak v současné době mají možnost vidět vchodový objekt v novém "kabátu" a s naprosto věrnými replikami pancéřových zvonů. V rámci rekonstrukce objektu by v nejbližší době měl být vchodový objekt osazen pancéřovými posuvnými vraty.

www.armyweb.cz/clanek/navstivili-jsme-no...rub-krok-tvrze-bouda

r/2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 09. říj 2021 14:07 #14207

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
PRO PAMĚTNÍKY.

Přídělový systém v Protektorátu Čechy a Morava byl systémem plánovaného zabezpečení obyvatelstva v době "mimořádných opatření ". Byly jím rozdělovány základní potřeby:

- potraviny - zavedeny 2.10.1939

- oděvy (šatenky)- 31.12.1939

- mýdlo- již hned v září 1939

- tabák (tabačenky)-3.11.1941

- lístky na pohonné hmoty- již 7.9.1939

- krmiva pro nezemědělská zvířata.- až na jaře 1943

Přídělový systém nebyl náhradou peněz.

Přídělové lístky byly vydávány na tzv. "přídělové období"- to se obvykle nekrylo s kalendářním obdobím- ale mělo 4 týdny. Příděly byly rozděleny mezi věkové a pracovní kategorie, z některých přídělů byli vyloučeni Židé.

Další vyjimkou byli tzv. "samozásobitelé"- to byli ti, kdož sami vyráběli zboří, jenž bylo na příděl. ( domácí zabijačky).

Přídělový systém pro Čechy a Moravu nebyl v Československu předem připraven, ( v Německu byl příděl na potraviny a benzin zaveden ke dni 28.srpna 1939 (těsně před vypuknutím války - pozn. redakce), jeho zavedení bylo utajováno a vyhlásil jej rozhlasem až ministr Feierbend 1.října 1939.

Exkurz:

Motto:

"Musíme hledět k oblakům a nohama stát pevně na zemi" ...

Ladislav Karel Feierabend....křtěný jako Ladislav, Antonín- byl český a československým meziválečným národohospodářem. Po Mnichově se stal ministrem zemědělství. Téměř polovinu produktivního života strávil v exilu- do exilu odeše dvakrát- v roce 1940 a potom v roce 1948. Právník, studen Karlovy university v Praze.

1941-1945 ministr financí 1.a2.exilové vlády. Zapojen do odboje, podařilo se mu emigrovat do Londýna. V roce 1948 se mu rovněž podařilo emigrovat, nejprve do Anglie, poté do USA. V roc e 1965-1969 jsme jej mohli slyšet v Hlasu Ameriky. V USA vydal rozsáhlé, osmidílné "Paměti" v roce 1989 vyšly i v Československu. V roce 1939-1948 vlastnil zámek Mirošov,.(najdeme zde jeho expozici)...poznámka redakce.

Přídělový systém trval i po osvobození republiky (u některých druhů zboží) až do měnové reformy v roce 1953.

Jak to fungovalo.

Aby bylo možno uplatnit jednotlivé přídělové lístky, bylo nutno vlastnit tzv. "kmenový potravinový lístek". Na lístku byl uveden tzv. přednosta domácnosti - zpravidla otec, manžel, nebo také majitel bytu, někdy i celého domu. Dalším údajem bylo "složení domácnosti" s kolonkou úmrtí nebo dalšího narození.

Na straně druhé byly výdejci jednotlivých druhů zboží. Ten měl funkci registrační.

V roce 1940 došlo ke změně. "kmenový potravinový lístek" byl nahrazen " lístkem pro domácnost" . Byl veden ve dvou verzích- jedna pro domácnost a jedna pro úřad, na němž byla domácnost vedena.

Přídělové lístky na potraviny.

Zavedeny 2.října 1939. vedlo je ministerstvo zemědělství. Byla zaváděny na různé potraviny postupně. Podle typu potraviny:

- na maso

- na tuky

-na chléb a mouku

Děleny byly na:

kmenovou část : jméno, bydliště, název odběratele, název dodavatele a samotné ústřižky ( množství a typ potraviny) a tzv. " zbytkovou část"- obsahující různé typy informací.

Ti, kdož byli v kategorii "těžce pracujících" nebo pracovníci nočních směn či pracující s jedy, dostávali tzv. lístky přídavkové".

Kdo ve své profesi často cestoval, dostával potravinové lístky "pro cestující a hostince".

jak se rozrůstal válečný konflikt a ubývalo zdrojů potravin, začala se objevovat různá "opatření" postupně zpřísňovaná. Již v listopadu 1939 byly zavedeny "bezmasé pátky", od roku 1942 byly bezmasým dny PŘIDÁNY ÚTERKY A ČTVRTKY.

Začátek války ponechával velikost protektorátních přídělů pouze podle věku a pracovního zařazení.

1941: část obyvatelstva označená jako "protektorátní Židé" dostával potravinové lístky označené písmenem " J" - tyto příděly byly zmenšeny; z přídělů byly vyloučeny konzervy, alkohol, také ovoce a med- zvyšováním represe se seznam zakázaných potravin postupně rozrůstal.

Opačně- rodiny německé a jejich domácnosti s lístky označenými písmenem "D" měly příděly vyšší a v době nacistických svátků jim byly předělovány tzv. "bonusové příděly". káva, čokoláda, cukrovinky, ovoce, výběrové uzeniny, šampaňské- většinou z okupované Francie.

Říjen 1939 - velikost přídělů:

Komodita. Osoby normálně pracující. Těžce pracující. Nejtíže pracující. Děti.

Chleba: 2900 g 1200 g 3800 g 1900 g 4800 g 2100g 1/4 přídělu

možno přeměnit na mouku možno přeměnit možno přeměnit kategorie 1

900 g. 1425 g mouky 1800 g mouky

Maso: 500 g 1000 g 1200 g bez nároku

Tuky: 210 g 330 g 675 g do 6 ti let:

80 g másla

6-14 let:

200 g másla

nebo:

100 g másla a

100 g tuku jiného

Cukr: 400 g všechny kategorie a rodina jednou ročně 1500 g na zavařováníKrupice, kroupy, těstoviny, rýže: všechny kategorie společně 150 g měsíčně

Káva: 40 g mimo dětí, kávovinové náhražky - cikorka 160 g měsíčně všichniLístky na oděv- šatenky.

Prvně byly zavedeny koncem roku 1939. vydávalo je ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. Emisí bylo pět, barevně rozlišených. Platnost "šatenky" byl rok.

Dívky. Chlapci. Dospělí a dospívající.

Nezapomenuti byli kojenci- mimo jejich oblečků dostávali ke koupi pleny, vložky do kočárků ,nepromokavé podložky.

Jednou v roce bylo možno koupit smuteční oblečení. Myslivci, strážní, nádražáci, strážníci a další profese, nosící stejnokroje, dostávali mimořádné "šatenky".

Další, přídavkové lístky na šaty dostávaly ženy těhotné a kojící...

Šatenky bylo možno uplatnit nejen v Protektorátu, ale na celém území Říše a obyvatelé Říše mohli své šatenky uplatnit v Protektorátu

V roce 1942 byla odepřeny šatenky Židům... mimo těch, kteří měli nárok na oděv pracovní. Zvýšené příděly měli Němci a úplně zvláštní nárok členové NSDAP na stejnokroje a doplňky k nim.

Lístky na mýdlo.

Zavedeny v září 1939- Vydávány stejným ministerstvem jako lístky na oděv. Neomezovaly pouze nákup mýdla, ale i mýdlového prášku na praní. Muži, kteří dosáhli 17 let, měli nárok na mýdlo na holení. Přídavkové lístky na mýdlo měli pracovníci ve zdravotnictví a děti od narození, do osmého roku života.

Tabačenky.

Zavedeny 3.listopadu 1941. Tentokrát je emitentem tabačenek ministerstvo financí. Monopol na tabák měl stát. příděl tabáku mohl dostat jen muž od 18 let a byly součástí lístků na výdej mýdla. Každý spotřebitel měl svého trafikanta. Trafikant měl svůj limit, pokud nestačil vydávat tabák, mohl se občan přepsat dio trafiky nádražní; ty limit neměly. Počáteční limit byl 30 cigaret, později se zvýšil na 40. Cigarety bylo možno vyměnit za cigaretový tabák, nebo dýmkový tabák, také doutníky. Nárok na zvýšený limit měli těžce pracující. Zato ve věznicích a psychiatrických léčebnách se tabák vydávat nesměl.

V právnických knihovnách lze na jít výnos ministra financí ze dne 1.října 1941... zní takto:

...Dodatkem k výnosu ze dne 21.srpna 1941, č.j.80.227/41-IV/13 uveřejněnému v Úředním listu č.198 ze dne 23.srpna 1941, o zatímní úpravě prodeje tabákových výrobků, vylučují se s okamžitou účinností z odběru tabákových výrobků Židé, kteří podle policejního nařízení ze dne 1.září 1941 (Věstn. ř. prot. str. 479) o označování Židů jsou povinni nosit židovskou hvězdu. Vydávání tabákových výrobků jmenovaným jest zakázáno..."

Lístky na pohonné hmoty.

Zavedeny byl již 7.září 1939. Vydávány byly přímo úřadem říšského protektora. Na samém počátku byly vydávány pohonné hmoty jen německé branné moci, autobusům a nákladní dopravě. Postupně byl výdej poukázek uvolňován na další důležitá vozidla policii a strážníkům a vozidlům ambulance. Přednost měla vozidla SS.

Lístky na krmiva pro nezemědělská zvířata.

Zavedeny na jaře 1943. Byly obdobné, jako lístky na potraviny. Vydávaly se jak pro zvířata tažná, tak pro nezemědělce vlastnící zvířata drobná. Tažná zvířata byla rozdělena do skupin:

Koně: těžcí, středně těžcí tažní, koně lehcí (jezdečtí), muly, osli a mezci.

Tažní voli.

Psi: služební, lovečtí i slepečtí.

Zvířata měla tzv. kmenový list na krmivo.

Zdroje:

Původním byl článek v Lidových novinách Brno z 2.10.1939 s názvem: Pro každého je dostatek chleba.

47(202)s.2.ISSN 1802-6265 ( i v digitální podobě)

Reference: ŠTĚPEK , Jiří "Přídělové doklady z období tzv. protektorátu 1.vydání Praha, Odbor archivní správy a spisové služby MV 2010455 s.ISBN 978-80-864466-20-0 upraveno, zkráceno do podoby informace,

studijní materiály UK Praha - výnosy říšského protektora a další...

R/1

K přídělovému systému nám přišla vzpomínka paní Aleny JUŘICOVÉ ( R/3) a také vzpomínka z vyprávění mého otce, Konráda Chmelíka (1911)...

... " ty jsi se synku narodil v roce 1942, také proto, abych nemusel narukovat do Wehrmachtu, mám sice československé občanství, ale přece jen jsem z rodiny původu rakouského a narodil jsem se ve Vídni. I když len lístkový systém fungoval , jídla bylo málo. Maminka Tě kojila a Ty jsi měl pořád hlad... tak jsem chodil k jednomu sedlákovi za Dvůr Králové pro vajíčka, tvaroh a mléko. Vyměňoval jsem mu to za truhlářský klih, to byla nedostatková surovina. Jednou mne chytila hlídka; byli dva- český četník a německý voják. Oba už starší chlapi, prohledali mne a samozřejmě, problém. Ale nechovali se nijak hrubě; bylo vidět, že se český četník toho Němce trochu obával. Ale český četník uměl německy a ptal se německého vojáka , co se mnou.

Vstoupil jsem jim do řeči a začal německy vykládat, v jaké jsem rodinné situaci. Němec se na mně podíval udiveně- začal mi tykat... a dej mi doklady... Konrád, jak to, že máš vídeňský přízvuk.. Konrád! Tvůj fotr dělá rakve.. moje familie ji od vás měla... tady máš cigaretu a upaluj... a tudy už nechoď, zítra se střídáme...

Proviant otec domů donesl společně s poznatkem, který jsem zaznamenal opakovaně : nejhorší byli sudetští Němci, říšští nacisté, zaryti fanatici a ukrajinští Vlasovci( asi ne všichni) ...

R/1

Vzpomínka paní Aleny Juřicové ( R/4).

... vím že rodiče,- tatínek jezdil občas do okolních vesnic a měnil věci, o které měli zájem a on dostal něco potravin (maso, sádlo). Vzpomínám si, jak jednou odejel na kole někde k Uherskému Hradišti a přijel vlakem zpět s batohem naplněným potravinami. Ve vlaku trnul, že přijde kontrola a všechno mu zabaví- stávalo se.

Čokoládu jsme neznali, ale na konci války, když UNRA shazovala z letadel konzervy- bylo jednou v jednom balíčku kolečko slisovaného kakaa s cukrem- s bráškou jsme se rozdělili, nevěděli jsme co to je za cukrovinku...

R/3
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 09. říj 2021 14:05 #14206

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
HISTORIE NEDÁVNÁ:

Vojenské cvičení Československé armády 1985r/2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 09. říj 2021 14:03 #14205

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co jsme se v letech 1948-1989 v Československu neučili?

V osudném září 1939 Sovětský svaz vojensky napadl Polsko. Jednostranně tak porušil Pakt Ribbentrop-Molotov.

Co to bylo za pakt?

PAKT RIBBETROP-MOLOTOV byla smlouva o neútočení mezi nacistickým Německem a Svazem sovětských socialistických republik. Podepsána byla v Moskvě dne 23.srpna 1939.

Sjednali ji dva hlavní vyjednavači - Hitlerův ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a lidový komisař zahraničních věcí Vjačeslav Molotov. (Ministr zahraničních věcí SSSR).

OBSAHEM smlouvy byl závazek(oboustranný), že jednak nepoužijí sílu proti sobě a nespojí se s jejími nepřáteli.

Smlouva byla dodržována až do 21.června 1941, kdy byl Sovětský svaz napaden (operace Barbarossa).

Předtím Německo jednostranně zrušilo německo-polský akt o neútočení (28.dubna 1939)- k dovršení všeho existoval současně polsko- sovětský pakt o neútočení a SSSR jej věrolomně porušilo v pádem do Polska právě dne 17.9.1939...

Před světem byl utajen také "tajný dodatek" jako výsledek tajných rozhovorů obou zmocněnců- výsledkem bylo " vymezení sfér vlivu v Evropě". SSSR jej tajilo až do roku 1989!

OBSAH tajné dohody:

- Pobaltí: hranice vlivu Německa a SSSR bude totožná s hranicí Litvy- tedy, že k Sovětskému svazu připadne Lotyšsko, Estonsko a Litva

- Polsko: hranice bude tvořena liniemi řek Narev, Visla, San a vysloveno, že se o samotné existenci polského státu "bude ještě jednat..."

- Německá strana se vzdala vlivu v jihovýchodní Evropě za výměnu vlivu pro SSSR v Besarabi.

Co bylo porušeno:

Pakt Ribbentrop-Molotov porušil:

- Pařížskou smlouvu z roku 1928 (tzv. Brianův-Kellogův pakt ( 1928)

Pozn. redakce : byl paktem, resp. "dohodou" o zákazu války ( s vyjimkou války obranné)- co prostředku mezinárodní politiky- iniciátorem byl francouzský státník A. Briand stranou druhou americkým státním tajemníkem B.Kellogem, dohoda byla podepsána 27.08.1928 v Paříži... prvně ji podepsalo 15 států- mezi prvními byla ČSR. Později se ke smlouvě připojilo 62 států- ale! smlouva byla " jen jako"- neměla žádné mechanismy schopné ji prosadit.

Ale! svůj význam získala po II sv. válce co základní zákon pro souzení "válečných zločinů".

Zdroj: právnické texty\ UK Praha - osobní archiv R/1

-porušil dále : sovětsko-polský pakt o neútočení (z roku 1932)

německo-polský akt o neútočení (z roku 1934)

V celkovém výsledku odsoudil uzavřený pakt mezinárodní mír nastolený na základě Versailleské smlouvy k nezdaru. Smířlivý postoj Západu k totalitním režimům znamenal, že rozhodnutí byla přijímána bez konzultací se státy střední a východní Evropy.

To připravilo půdu pro vznik 2.světové války.

Stav současný:

Území, jenž připadla Sovětskému svazu v roce 1939-1940:

- Severní Bukovina, jižní Besarábie a Hercea - nyní jsou součástí Ukrajiny

- Polsku byla vrácena oblast kolem Bialy\stoku, také menší část Haliče východně od řeky San kolem Přemyšlu.

- Sovětskému svazu zůstala území anektovaná Finsku (Karelie, Petsamo) , anektovaná Estonsku ( Ingrie, Petseri), a vzatá Lotyšsku (Abrene).

OSUD AKTÉRŮ:

Von Ribbentrop odsouzen za válečné zločiny v Norimberku - popraven.

Vjačeslav Molotov vyznamenán nejvyššími sovětskými řády (několikrát Leninovým řádem) , zemřel dne 8.11.1989 v Moskvě ve věku 96 let...

Pozn. redkace.

Vjačeasalv Michajlovič MOLOTOV byl blízkým spolupracovníkem Lenina i Stalina- díky svému příjmení MOLOT( v překladu "kladivo" a svoji tvrdost, měl přezdívku "Stalinovo kladivo)...

Zdroje: dějiny SSSR, studijní materiály UK Praha, částečně česká Wiki, upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.177 sekund